Vad händer när den ena föräldern inte skriver på en adressändring för barnen?

2020-12-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Mina barns pappa vägrar skriva på en adressändring till den nya adressen vi ska flytta till (pappan har barnen varannan helg) jag och barnen bor i en annan stad sedan 3 år tillbaka! Vad kan jag göra ?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevanta lagar:

Vårdnadsfrågor regleras i föräldrabalken (FB), och folkbokföringsregler regleras i folkbokföringslagen (FOL).

Folkbokföring av barn vid gemensam vårdnad:

För att ändra folkbokföringsadress vid gemensam vårdnad så krävs båda vårdnadshavarnas underskrift, 6 kap. 13 § FB samt 30 § FOL. Om inte den andra vårdnadshavaren samtycker till flyttanmälan så kommer den att avvisas. Efter att flyttanmälan avvisats så kommer Skatteverket att utreda på vilken adress barnet ska vara folkbokfört och möjligen även folkbokföra barnet utan en anmälan.

Avgörande var ett barn ska vara folkbokfört:

Det som avgör var ett barn ska vara folkbokfört är var barnet faktiskt bor, det vill säga där barnet har sin dygnsvila. Vid gemensam vårdnad då barnet bor ungefär lika mycket hos föräldrarna gäller i första hand att barnet ska folkbokföras där vårdnadshavarna gemensamt beslutar, FOL 7 a §. I andra hand gäller om det finns en dom eller avtal enligt FB om ett barns boende, förutsatt att:

- domen har vunnit laga kraft,

- föräldrarna följer det som är beslutat eller överenskommet,

- samt att det inte finns uppgifter som motsäger innehållet i domen eller avtalet.

Sammanfattning:

Jag tolkar din fråga som att barnen är folkbokförda på din adress idag. Att de bor hos dig mestadels, och endast är hos pappan varannan helg, så bör det därmed anses att barnen har sin dygnsvila hos dig. Om Skatteverket inte anser detta efter deras utredning så kan deras beslut överklagas hos förvaltningsrätten. Ni kan även få hjälp av familjerätten i er kommun med samarbetssamtal för att hjälpa er att nå en överenskommelse när det gäller vårdnad, boende och umgänge.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3603)
2021-04-12 Vilket lands lag gäller när vi gift oss utomlands?
2021-04-11 Kan jag hindras från att träffa min sambos barn?
2021-04-08 Kan man flytta inom samma kommun vid gemensam vårdnad?
2021-04-04 Folkbokförd på adress och arv

Alla besvarade frågor (91130)