FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/12/2020

Vad händer när den ena föräldern inte skriver på en adressändring för barnen?

Mina barns pappa vägrar skriva på en adressändring till den nya adressen vi ska flytta till (pappan har barnen varannan helg) jag och barnen bor i en annan stad sedan 3 år tillbaka! Vad kan jag göra ?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Relevanta lagar:

Vårdnadsfrågor regleras i föräldrabalken (FB), och folkbokföringsregler regleras i folkbokföringslagen (FOL).

Folkbokföring av barn vid gemensam vårdnad:

För att ändra folkbokföringsadress vid gemensam vårdnad så krävs båda vårdnadshavarnas underskrift, 6 kap. 13 § FB samt 30 § FOL. Om inte den andra vårdnadshavaren samtycker till flyttanmälan så kommer den att avvisas. Efter att flyttanmälan avvisats så kommer Skatteverket att utreda på vilken adress barnet ska vara folkbokfört och möjligen även folkbokföra barnet utan en anmälan.

Avgörande var ett barn ska vara folkbokfört:

Det som avgör var ett barn ska vara folkbokfört är var barnet faktiskt bor, det vill säga där barnet har sin dygnsvila. Vid gemensam vårdnad då barnet bor ungefär lika mycket hos föräldrarna gäller i första hand att barnet ska folkbokföras där vårdnadshavarna gemensamt beslutar, FOL 7 a §. I andra hand gäller om det finns en dom eller avtal enligt FB om ett barns boende, förutsatt att:

- domen har vunnit laga kraft,

- föräldrarna följer det som är beslutat eller överenskommet,

- samt att det inte finns uppgifter som motsäger innehållet i domen eller avtalet.

Sammanfattning:

Jag tolkar din fråga som att barnen är folkbokförda på din adress idag. Att de bor hos dig mestadels, och endast är hos pappan varannan helg, så bör det därmed anses att barnen har sin dygnsvila hos dig. Om Skatteverket inte anser detta efter deras utredning så kan deras beslut överklagas hos förvaltningsrätten. Ni kan även få hjälp av familjerätten i er kommun med samarbetssamtal för att hjälpa er att nå en överenskommelse när det gäller vårdnad, boende och umgänge.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba ThorRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000