Vad händer med våra tillgångar om min make dör?

2020-09-22 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej! Vad händer om min man avlider? Han har ett barn, jag har 2 barn, vi har ett barn. Inget äktenskapsförord. Jag har ett mindre arv från min far. Hur ärver makens dotter gällande pengar och prylar?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur arvet efter din make kommer att fördelas om han går bort. Då inget annat framgår från frågan så antar att din make inte har något testamente.

För att svara på din fråga så kommer jag först att gå igenom gällande rätt. Regler om äktenskap och arv reglerar i Äktenskapsbalken (ÄktB) respektive Ärvdabalekn (ÄB)

Äktenskapet upplöses genom ena makens död:

Ett äktenskap upplöses genom ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 § ÄktB). När äktenskapet upplöses ska egendomen fördelas genom bodelning (9 kap. 1 § ÄktB). I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att allt ni äger idag och köper framöver delas lika om ni en dag skulle gå skilda vägar. En viktig skillnad mellan att vara gift och sambo är giftorätten som innebär att ni har rätt till hälften av värdet på alla era gemensamma tillgångar vid en bodelning efter avdrag för skulder – även det ni äger sedan innan äktenskapet. Utgångspunkten är alltså att all egendom är giftorättsgods, om inte den gjorts till enskild (7 kap. 1 § ÄktB). Att en egendom är enskild innebär att den ges till endast den inte blir föremål för bodelning.

Gemensamma barns arvsrätt

Efter en bodelning kommer alltså all er egendom ha fördelats mellan er. Den del som är din mans efter en bodelning ska sedan fördelas ut på hans arvingar enligt Ärvdabalken. Enligt 2 kap 1 § ÄB utgör arvlåtarens, alltså den avlidnes, bröstarvingar den första arvsklassen. Bröstarvingarna, alltså den avlidnes barn, har alltid rätt till laglott. Laglotten är hälften av det arv bröstarvingen skulle ha fått om det inte funnits testamente till förmån för någon annan (7 kap 1 § ÄB). Denna del får inte inskränkas genom testamente.

Makars arvsrätt

Det som finns kvar ifrån den avlidne maken, efter bodelning, kallas för kvarlåtenskap. Efterlevande make ärver föregemensamma barn. Alltså måste ett gemensamt barn vänta tills båda föräldrarna är döda för att få ut sin laglott. Den efterlevande maken ärver all kvarlåtenskap med fri förfoganderätt (3 kap. 1 § ÄB), om inte den avlidnes testamente säger något annat. Fri förfoganderätt innebär att kvarlåtenskapen får spenderas fritt av den efterlevande maken med inskränkningen att denne inte får testamentera bort den (3 kap 2 § ÄB) eller ge bort det gåva (3 kap 3 § ÄB). Makens arvsrätt skjuter alltså upp barnets rätt till sin laglott. Det gemensamma barnet får vänta tills att båda föräldrarna är döda för att få ut sitt arv. När den efterlevande maken går bort så har gemensamma barn rätt till efterarv efter den först avlidne maken. Efterarvet beräknas efter en kvotdel, kvotdelen för efterarvingar beräknas genom att räkna ut hur stor del av den efterlevande makens totala egendom som består av den först avlidnes kvarlåtenskap.

Särkullsbarns arvsrätt

Efterlevande make ärver före gemensamma barn men särkullsbarn har rätt att få ut sin del av arvet genast vid sin förälders död. De behöver inte vänta tills den andra maken eller makan dör, till skillnad från gemensamma barn, (3 kap 1 § ÄB). Särkullbarn kan även välja att avstå sin rätt att direkt få ut sitt arv efter en avliden förälder till förmån för sin styvförälder (3 kap 9 § ÄB). Den efterlevande maken får då arvet med fri förfoganderätt innebär att kvarlåtenskapen får spenderas fritt av den efterlevande maken med inskränkningen att denne inte får testamentera bort den (3 kap 2 § ÄB) eller ge bort det gåva (3 kap 3 § ÄB).

I ditt fall:

För att förklara hur det blir i ditt fall kommer jag att använda hypotetiska siffror då jag hoppas att detta kan göra det enklare att förstå reglerna. Observera att jag antar att det inte finns testamente.

Säg att du och din make tillsammans har giftorättsgods (alltså både "pengar och prylar") värt 2 000 000 kr och ingen enskild egendom. Arvet från din far ingår i giftorättsgodset så länge ni inte har gjort det till enskild egendom genom äktenskapsförord eller om din far gjorde det till enskild egendom i ett gåvobrev. Efter bodelning kommer din make att ha 1 000 000 kr i kvarlåtenskap. Innan du som hans maka får ut något arv kan makens särkullsbarn begära ut sin laglott. Maken har 2 barn. Särkullsbarnets laglott blir då ½ av (1 000 000 kr / 2). Särkullsbarnet har alltså rätt att få ut sin laglott som är 250 000 kr. Resterande 750 000 kr, inklusive ert gemensamma barns laglott på 250 000 kr, ärver du som maka. 2/3 (500 000) av denna summa kan du göra vad du vill med. De 1/3 (250 000 kr) som egentligen tillhör ert gemensamma barn ärver du med fri förfoganderätt. Denna del får ert gemensamma barn ut först när du och har avlidit.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Ebba Meyer-Lie
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1165)
2021-04-11 Hur beräknar man särkullsbarnens efterarv?
2021-04-09 ärver min man före mina barn?
2021-04-08 Hur ärver efterlevande make när det finns särkullbarn?
2021-04-02 Avräkning på efterarv

Alla besvarade frågor (91307)