Vad händer med vår egendom vid skilsmässa eller dödsfall?

Hej,

Jag är gift sedan 20 år och vi bor i villa och har en sommarstuga.

Maken står som ägare för villan och på lagfarten och jag på sommarstugan. Vi är gemensamma låntagare på huset.

Vi har 2 gemensamma barn.

Vad gäller vid en skilsmässa, delas allt lika då?

Och vad händer vid dödsfall?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag kommer i mitt svar till dig att redogöra för vad som gäller om uppdelning dels vid skilsmässa, dels vid dödsfall. Min utgångspunkt, då du inte nämnt sådant, är att det inte finns något testamente som reglerar arv vid er bortgång.

Vid skilsmässa ska det göras bodelning och giftorättsgodset fördelas mellan er

När ett äktenskap upplöses ska en bodelning ske i vilken er egendom ska fördelas mellan er (9 kap. 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Er egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom uppkommer genom t.ex. äktenskapsförord eller gåva/arv som den ene maken fått med villkor om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § ÄktB). Att du står som ägare av sommarstugan och din make för villan innebär inte att någon av fastigheterna är enskild egendom, de är ändå giftorättsgods. För att villan eller sommarstugan ska vara enskild egendom som inte ingår i en bodelning krävs att ni antingen skrivit ett äktenskapsförord där det framgår att egendomen är enskild egendom. Eller att någon av er fått villan eller sommarstugan i gåva eller som arv, med föreskrift om att egendomen ska vara er enskilda.

I bodelningen ska era andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Så sker genom att man först beräknar hur mycket giftorättsgods ni har, från varje makes giftorättsgods gör man sedan avdrag för de skulder maken har (11 kap. 2 § ÄktB). Det som återstår av ert giftorättsgods efter avdrag för skulderna ska läggas samman och värdet ska sedan delas lika mellan er (11 kap. 3 § ÄktB).

Tänk på att en makes skulder är personliga, vilket innebär att om en make har större skulder än vad den har giftorättsgods dras det bara av som högst så mycket som giftorättsgodset. Har en make t.ex. 100.000 kr i giftorättsgods och 50.000 kr i skulder kommer maken att gå in med 50.000 kr giftorättsgods i bodelningen. Har maken istället 100.000 kr i giftorättsgods men 150.000 kr i skulder dras det bara av 100.000 kr för skulder och maken går då in med 0 kr giftorättsgods i bodelningen.

Även vid dödsfall ska det göras en bodelning

Om någon av er avlider anses äktenskapet upplöst, precis som vid skilsmässa. Även i ett sådant fall ska det göras en bodelning (se ovan om bodelning vid skilsmässa).

Efter bodelningen kommer ni att ha vars en del, dels den efterlevande makens del i boet, dels kvarlåtenskapen från den avlidne maken. Närmsta arvingar är den avlidnes barn, s.k. bröstarvingar. Bröstarvingarna ärver lika mycket var (2 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB). Som ett förenklat exempel; antag att det finns en kvarlåtenskap om 500.000 kr från den avlidne maken. Då ärver barnen 250.000 kr var. Eftersom barnen är era gemensamma kommer dock kvarlåtenskapen att tillfalla den efterlevande maken (3 kap. 1 § ÄktB). Barnen i sin tur kommer att ärva båda sina föräldrar den dag den efterlevande maken går bort. Den del barnen ska ärva efter den först avlidne maken tillfaller den efterlevande maken med fri förfoganderätt. Fri förfoganderätt innebär att den efterlevande maken kan använda arvet, sälja egendom eller skänka bort den; däremot får den efterlevande maken inte testamentera bort den delen som innehas med fri förfoganderätt.

Min rekommendation i ert fall om ni vill undanta någon egendom från en bodelning är att ni skriver ett äktenskapsförord. För ändamålet kan jag varmt rekommendera att ni använder Lawlines avtalstjänst i vilken vi erbjuder äktenskapsförord till ett konkurrenskraftigt pris. Vill ni ändra vem som ärver er är min rekommendation att ni skriver ett testamente.

Hoppas du fått svar på din fråga. Är det något mer du undrar över, eller något som är oklart, är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000