Vad händer med sparkontot i min mans namn om vi skiljer oss?

2019-12-10 i Bodelning
FRÅGA
Min man och jag har ett sparkonto men kontot är i hans namn. Varje månad överför jag pengar från min lön till hans personkonto som han betalar våra gemensamma räkningar med och resterande av våra pengar går till sparkontot som är i hans namn. Jag undrar vad som gäller vid skilsmässa om han inte vill ge mig hälften av våra sparpengar då kontot är i hans namn? Kan jag vid skilsmässa via överföringar till honom bevisa att hälften av pengarna tillhör mig?Vad rekommenderar ni mig att göra om det händer?Tack på förhand!Hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om äktenskap och bodelningar finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad händer om ni ska skilja er?

Om ert äktenskap skulle upplösas genom äktenskapsskillnad, alltså skilsmässa, ska en bodelning göras (1 kap. 5 § och 9 kap. 1 § ÄktB). En bodelning görs för att man ska avgöra vilken egendom som ska tillfalla vilken make.

Vad ska ingå i bodelningen?

I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Egendom kan bli enskild genom till exempel äktenskapsförord (7 kap. 2 § ÄktB). Vem av makarna som äger egendomen spelar ingen roll. Är det giftorättsgods ska det ingå i bodelningen.

Detta innebär att sparkontot ni har är giftorättsgods, så länge ni inte har skrivit ett äktenskapsförord som säger att det är din makes enskilda egendom. Eftersom det är giftorättsgods kommer det ingå i en bodelning även om det bara står i din mans namn.

Hur går bodelningen till?

Vid bodelningen ska makarnas andelar i boet beräknas (11 kap. 1 § ÄktB). Detta gör man för att veta hur mycket egendom vardera make ska få. Vardera makes giftorättsgods ska läggas samman och sedan delas lika (11 kap. 3 § ÄktB). Innan egendomen läggs samman ska vardera make, från sitt eget giftorättsgods, avräkna så mycket som krävs för att täcka dennes skulder (11 kap. 2 § ÄktB).

Efter att man räknat ut makarnas andelar i boet ska egendomen fördelas på lotter. Detta gör man för att veta exakt vilken egendom vardera make ska få (11 kap. 7 § ÄktB). Vardera make har i första hand rätt att på sin egen lott få det denne själv äger.

Slutsats

Detta innebär att om sparkontot står i din makes namn är det mycket möjligt att han rätt att få detta på sin lott. Dock ska detta inte ske till nackdel för dig. Om din make ska få pengarna på sparkontot ska du få motsvarande summa i andra pengar, eller i egendom som är värt lika mycket. Allt giftorättsgods ska alltså fördelas så att båda makarna får egendom som är värd lika mycket, oavsett vilken specifik egendom varje make får.

Om ni skulle få problem vid en eventuell bodelning, och inte kan komma överens, kan man ansöka hos domstol och bli tilldelad en bodelningsförrättare (17 kap. 1 § ÄktB). Denna tar isåfall över ansvaret för bodelningen och ser till så att allt går rätt till.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2434)
2020-02-27 Övertagande av hyresrätt
2020-02-25 Hur fördelas skulderna vid en skilsmässa?
2020-02-25 Har min sambo rätt till min fastighet om jag köpte den tre år innan hen flyttade in?
2020-02-25 Har min sambo rätt till halva lägenheten som jag köpt vid bodelning?

Alla besvarade frågor (77448)