Vad händer med sommarhuset vid ev skilsmässa eller vid dödsfall?

2020-10-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej!Min särbo och jag har köpt ett gemensamt sommarhus. Vi har två barn var, var för sig. Vad är viktigt för oss att tänka på och skriva juridiskt vid en ev. skilsmässa eller vid dödsfall (både om en dör eller om båda skulle förolyckas)? Hur ska vi tänka med arvsrätt och ev. övertag av torpet om den enes barn vill behålla torpet? Andra saker vi behöver tänka på, vad har ni för erfarenheter?
SVAR

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Inledningsvis vill jag säga att svaret på frågan kan variera beroende på om ni är gifta eller inte. Jag konstaterar detta då både särbo och skilsmässa nämns i frågan och dessa ord indikerar olika typer av relationer där olika lagstiftningar tillämpas. Jag kommer därför besvara frågan på två sätt utifrån dessa två olika utgångspunkter.

Vid skilsmässa, förutsatt att ni är gifta, så inträffar något som kallas bodelning där giftorättsgodset delas upp mellan makarna. Vad som är giftorättsgods framgår av 7 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄktB) och är all egendom som inte är enskild egendom. Vad som är enskild egendom framgår i sin tur av 7 kap. 2 § ÄktB. Ert sommarhus skulle högst troligen räknas som giftorättsgods och där med räknas in i bodelningen.

Ett förslag på vad ni kan göra för att en eventuell skilsmässa skall bli mer lätthanterlig och förutsägbar är att teckna ett äktenskapsförord. Det kan hjälpa till att förebygga diskussioner, motsättning och tvister. Äktenskapsförordet är praktiskt taget ett avtal där ni som makar bestämmer vilken egendom som skall vara enskild, och där med hållas undan bodelningen.

Skulle ni inte vara gifta så räknas sommarhuset som samägd egendom. I det fallet är utgångspunkten att ni, de båda parterna ska komma överens gemensamt om vad som ska hända med sommarhuset. Om ni till exempel skulle bestämma er för att inte längre vara särbos och den ena parten vill köpa ut den andra bör ni i första hand försöka förhandla med varandra och komma fram till en lösning som båda kan vara nöjda med.

Om parterna inte kan enas om vad som ska hända med sommarhuset finns det istället en möjlighet för parterna att hos tingsrätten begära att fastigheten ska säljas på offentlig auktion. Det framgår av 6§ lagen om samäganderätt.

När det kommer till frågan om arv så är utgångspunkten att varje bröstarvinge, dvs. barn till den avlidne, har rätt till lika stor del av den avlidnes arv och där med andel på huset. Det framgår av 2 kap. 1 § ärvdabalken (ÄB). Det innebär att sommarhusets andelar hade delats upp mellan era barn. Ett alternativ är att skriva ett gemensamt testamente för att tillsammans reglera och förtydliga fördelningen av er egendom. Man kan testamentera som man vill, men man kan dock inte testamentera bort en bröstarvinges laglott.

Skulle ni vara gifta och den ena maken dö ska arvet från denne gå till den efterlevande maken enligt 3 kap. 1 § ÄB. Det innebär att den andra maken får fri förfoganderätt över arvet och i stort sätt kan göra vad hen vill med egendomen, förutom att testamentera vidare den eller genom gåva avsevärt minska den (3 kap. 2-3 § ÄB). När den efterlevande maken sedan går bort får barnen ut en kvotdel av arvet i form av efterarv.

Hoppas detta varit till hjälp med att besvara era frågor. Om ni har fler frågor är ni givetvis välkomna att vända er till oss på Lawline igen.

Vänliga hälsningar

Elmer Mårtensson Wallhult
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3650)
2021-09-18 Samtycke krävs om make vill sälja sommarstuga
2021-09-11 Inneboende eller sambo
2021-08-31 Avsäga släktskap
2021-08-30 Om sambo ej vill lämna fastigheten

Alla besvarade frågor (95873)