Vad händer med särkullbarns arvsrätt när den avlidne är gift?

2019-12-31 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej! Jag är gift och jag och min man har barn från tidigare förhållanden (jag en dotter och han två söner), alltså inga gemensamma barn. Vi har skrivit äktenskapsförord. Vi har precis köpt ett hus tillsammans med min pappa (ett generationsboende) som är änkling. Min pappa äger 50% och jag och min man 25% var. Jag skulle behöva veta vad som händer om min pappa och jag skulle gå bort. Då ärver väl min dotter 75% av huset? Hur kan hon få tillgång till dessa pengar? Måste hon vänta tills min man vill sälja huset eller måste han köpa ut henne för att kunna bo kvar? Vad händer med sakerna (heter det lösöret?) i huset? Eftersom jag har köpt det mesta i huset (jag har dock inga kvitton kvar) undrar jag om det delas lika eller kan man upprätta någon lista som båda skriver på som underlag för vem som har köpt vad till huset? Vänligen,Susanna
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag använda mig av ärvdabalken (ÄB) och äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad händer med arvet efter din pappa?

När din pappa avlider är det du och eventuella syskon som ärver, men skulle du avlida före din pappa ärver istället din dotter i ditt ställe (2 kap. 1 § ÄB). 75% av huset kommer alltså slutligen att gå till din dotter när både du och din pappa avlidit oavsett vem som avlider först.

Vad händer med arvet efter dig?

Eftersom att du är gift har din man också en rätt att ärva från dig. Hade ni haft gemensamma barn hade de i så fall fått ärva först vid det senare tillfället då han avlider, men eftersom att ditt barn är ett så kallat särkullbarn, alltså inte din och din mans gemensamma får hon ärva direkt om hon inte väljer att avstå arvet (3 kap. 1 § 1 st ÄB).

Hur får din dotter ut arvet?

Eftersom att ni är gifta har din man rätt till fyra prisbasbelopp om du dör även om din dotter i egenskap av särkullbarn har rätt att få ut sin del av arvet direkt (3 kap. 1 § 2 st ÄB). Prisbasbeloppet år 2020 kommer att vara 47.300 kr. Fyra prisbasbelopp är då ungefär 189.000 kr. Alltså kan din dotters rätt att ärva 75% av huset ändå bli sådant att hon får ut hela eller delar av det först när din man dör om allt han äger inte uppgår till fyra prisbasbelopp. Gör det inte det har han rätt att ur ditt arv få ut så mycket att det når upp till den summan. Räcker hans egna egendom är det dock mycket riktigt som du säger, att han måste köpa ut din dotter för att få bo kvar.

Vad gör man med lösöret?

Angående lösöret påverkas även det av att ni är gifta. När någon i ett äktenskap dör ska man göra en bodelning, och där ska bådas giftorättsgods ingå (10 kap. 1 § ÄktB). När man räknat av skulder från varje makes giftorättsgods ska man lägga allt värde samman och dela det lika (10 kap. 3 § ÄktB). Giftorättsgodset är all egendom som inte är enskild (7 kap. 1 § ÄktB), och egendom kan göras enskild exempelvis genom ett äktenskapsförord (7 kap. 2 § 1 p ÄktB) och det skulle då inte delas lika mellan er. Du beskriver hur det inte finns kvitton eller liknande som anger vem som köpt vad, vilket skulle innebära att det blir svårt för din make och dotter att göra en bodelning när du avlidit. Ni kan dock göra det även under ett äktenskap (9 kap. 1 § 2 st ÄktB).

Sammanfattningsvis har din dotter i egenskap av särkullbarn rätt att få ut hela sitt arv direkt om du dör, så länge din mans egendom uppnår ett värde av fyra prisbasbelopp, och annars det som blir över efter att han får så mycket att det uppnår det beloppet. Då skulle din dotter äga 75% av huset om både du och din pappa avlidit och din man skulle behöva köpa ut henne för att få bo kvar. Även lösöre skulle gå i arv, dock först efter en bodelning där all din och din makes egendom delats lika. Vill man inte att viss eller all egendom ska ingå i en bodelning kan man göra det till enskild egendom i ett äktenskapsförord, men man kan också göra en bodelning under äktenskapet för att tidigare bestämma vem i äktenskapet som äger vilket lösöre.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Mikaela Dahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1091)
2020-09-22 Vad händer med våra tillgångar om min make dör?
2020-09-14 Vad ärver jag från min pappa och vem kontaktar mig när han dör?
2020-09-13 Vem ärver, efterlevande make eller särkullbarn?
2020-09-04 Kan man testamentera bort särkullbarnens rätt till arv?

Alla besvarade frågor (84290)