Vad händer med särkullbarnens arvsrätt när sambor skriver ett ömsesidigt testamente?

Hej!

Vi är sambor utan gemensamma barn men med var sina barn sen tidigare. Om vi skriver ett ömsesidigt testamente och om vi skriver att den som överlever den andre ska få hela den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt och att efter bådas död fördelas kvarlåtenskapen till vardera släkt, vad händer med särkullbarnens arvsrätt? Vi har också en förteckning på det vi var och en har bidragit med till det gemensamma boet att ärva av respektive arvingar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Arvsrätten regleras i ärvdabalken, förkortat ÄB. Som utgångspunkt ärver inte sambor varandra. För att sambor ska ärva varandra krävs att ett testamente skrivs till förmån för varandra, precis i enlighet med vad ni planerar att göra.

Särkullbarnen är bröstarvingar till dig respektive din sambo. När föräldrar skriver testamente som påverkar deras bröstarvingars arvsrätt gäller laglottsreglerna i ärvdabalkens sjunde kapitel. Särkullbarn har alltid rätt att få ut sin laglott direkt vid en förälders bortgång om de begär jämkning i testamentet (7 kap. 3 § ÄB).

Svar på din fråga
Att du och din sambo skriver ett sådant ömsesidigt testamente påverkar inte era särkullbarns arvsrätt. Testamentet som ni skriver är att se som ett önskemål om hur ni vill att er kvarlåtenskap ska fördelas vid er bortgång. Om särkullbarnen väljer att gå detta till mötes kommer er kvarlåtenskap att fördelas i enlighet med testamentet. Om särkullbarnen istället väljer att inte gå testamentet till mötes och begär jämkning har de rätt att få ut sin laglott direkt.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Linn GerhardssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning