Vad händer med sambons lån som tagits för utbyggnad om den sambon dör

2020-10-25 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Om ett sambopar bor tillsammans i en fastighet som ägs av sambo 1, och detta par tillsammans tecknat ett lån för exempelvis utbyggnad eller annan standardhöjande åtgärd på fastigheten, vad händer med detta lån om sambo 2 avlider? Sambo 2 har alltså ingen äganderätt till fastigheten, men har alltså tillsammans med sambo 1 tecknat lån som hör till fastigheten. Ska dödsboet täcka sambo 2s del av lånet, alltså hälften - eller ska lånet övertas av sambo 1 som äger fastigheten? Om dödsboet ska täcka lånet, ska inte värdeökningen fastigheten fått till följd av det lånet tagits ut för räknas in i dödsboet också eller vad gäller?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Sambors gemensamma bostad och bohag delas i bodelning om den är införskaffad för gemensamt bruk (3 § Sambolagen). Det vill säga om man skaffat den för att bo där båda två, även om bara den ena betalt. Bodelning kan göras vid separation och vid den ene sambons död.

Det är den efterlevande sambon som bestämmer om bodelning ska ske (18 § Sambolagen). Om Sambo 2 dör i ditt exempel kommer Sambo 1 med all säkerhet inte begära bodelning eftersom den sambon är den rikare sambon. Då kommer dödsboet få betala skulden för Sambo 2. Värdeökningen kommer alltså inte ha någon betydelse.

I vissa undantagsfall kan dödsboet efter den efterlevande sambon hävda att bostaden var samägd enligt Samäganderättslagen trots att den efterlevande inte stod med som ägare i pappren så att säga. Detta kallas dold samäganderätt. Det finns flera krav som måste vara uppfyllda för att dold samäganderätt ska uppstå.

Det bästa att göra om samboparet vill bestämma själva vad som ska hända om döden inträffar är reglera det genom ett testamente.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Franck Olofsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3617)
2021-05-10 Får en framtidsfullmaktsgivare företräda sig själv?
2021-05-10 Kan sambo begära kompensation för obetalt arbete från dödsbo
2021-05-08 Jag har en farbror från
2021-05-07 Fullmakt eller testamente - vad är bäst?

Alla besvarade frågor (92143)