Vad händer med privata lån i en bodelning?

2019-11-23 i Bodelning
FRÅGA
Jag sitter i en väldigt svår situation i vår skilsmässa. Min X man är företagare och har tagit en del privata lån från vänner jag inte är inblandad i. Vid bodelningen kommer hans privata lån dras av från våra gemensamma tillgångar innan vi delar på hälften ?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I din fråga framgår det inte ifall du och din exman har något äktenskapsförord eller liknande som gör att ni har någon enskild egendom. Jag kommer i svaret förklara både vad som gäller ifall ni enbart har giftorättsgods samt ifall någon har enskild egendom. För att besvara din fråga kommer jag använda mig av reglerna i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad ska ingå i bodelningen?

I ett äktenskap så äger varje make sin egna egendom och sina egna skulder (1 kap. 3 § ÄktB). Det är först vid en skilsmässa som egendomen läggs samman till en gemensam pott av giftorättsgods som sedan ska delas. Vid en skilsmässa ska makarna göra en bodelning för att fördela egendomen mellan sig (9 kap. 1 § ÄktB), och i bodelningen ska giftorättsgodset ingå (10 kap. 1 § ÄktB). All egendom som en make äger är giftorättsgods om den inte är enskild egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Vad som är enskild egendom kan man se i 7 kapitlet 2 § i äktenskapsbalken.

Vad händer med skulderna i en bodelning?

Inledningsvis i en bodelning ska man beräkna vardera makes andel i boet (11 kap. 1 § ÄktB) och därefter räkna av skulder så man får täckning för dessa, dock ska skulder inte avräknas från giftorättsgodset, om de direkt hör till den enskilda egendomen (11 kap. 2 § första och andra stycket ÄktB). Detta innebär ingen av er har enskild egendom kommer bådas skulder räknas av från respektive giftorättsgods innan det läggs samman och delas lika (11 kap. 3 § ÄktB).

Sammanfattningsvis kommer din exmans skulder mycket riktigt att räknas av från hans del av giftorättsgodset innan ni slutligen delar lika ifall skulderna inte direkt hänför sig från egendom som är hans enskilda. Detta skulle kunna vara fallet exempelvis ifall hans företag genom äktenskapsförord var enskild egendom och han tagit lån för företaget.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Dahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2401)
2020-01-27 Makes skulder
2020-01-23 Hjälp med bodelning och avtal om framtida vinst
2020-01-23 Kan ena maken sälja den gemensamma bostaden utan den andre makens vetskap?
2020-01-20 Hur mycket ska avräknas i bodelningen när bostadsrätt köpts till viss del med enskild egendom?

Alla besvarade frågor (76591)