Vad händer med mitt företag vid en eventuell skilsmässa?

2020-08-12 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag ska ärva 2 hus som jag tänker ha till uthyrning. Kommer antingen bli aktiebolag eller egen firma. Bara jag som kommer stå som ägare av firman men hur funkar det vid en ev skilsmässa?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågan gäller vad som sker vid en eventuell skilsmässa. Således är äktenskapsbalken (ÄktB) tillämplig lag.

Det som inte är enskild egendom ingår i bodelning
Vid skilsmässa fördelas makarnas egendom genom bodelning (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Bodelningen innebär att makarnas egendom delas mellan varandra. Den egendom som ingår i bodelningen är makarnas giftorättsgods. All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Det här innebär att all egendom som inte är enskild, genom bland annat äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev, delas lika mellan er (7 kap. 2 § ÄktB). Din firma kommer således att utgöra giftorättsgods om den inte är enskild egendom.


Utgångspunkten är att firmans värde delas mellan er vid en eventuell skilsmässa
Som ovan nämnt är utgångspunkten att all egendom som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods. Det här innebär att om det inte framkommer specifikt att firman är enskild egendom kommer värdet av firman delas mellan er vid en eventuell skilsmässa.

Före bodelningen får makarna räkna av giftorättsgods till den del som de har egna skulder vid tidpunkten för talan om äktenskapsskillnad. Ni får alltså täcka era respektive skulder med ert giftorättsgods (11 kap. 2 § ÄktB). Om firman utgör giftorättsgods räknas skulderna för firman samt andra skulder av. Vad som, efter att skulderna avräknats, kvarstår av ert giftorättsgods delas hälften var (11 kap. 3 § ÄktB).

Det är alltså värdet, efter skuldavräkning, som ingår i giftorättsgodset och som således kommer att delas. Detta tillsammans med värdet av annan egendom, efter skuldavräkning. Observera att det här inte nödvändigtvis leder till att du mister själva företaget. Du kan nämligen ge pengar eller annan giftorättsgods för att täcka din makes/makas del av värdet av den totala summan av giftorättsgodset.


Du kan göra firman till enskild egendom genom äktenskapsförord
Om du skulle vilja att värdet av firman inte ska delas mellan er vid en eventuell skilsmässa behöver du göra firman till enskild egendom. Det kan du göra i form av ett äktenskapsförord som beskriver att firman i fråga utgör enskild egendom, vilket innebär att du kommer att få behålla firman vid en eventuell skilsmässa. För upprättande av äktenskapsförord kan jag rekommendera vår avtalstjänst. Där kan du enkelt och till ett fast pris skapa ett juridiskt korrekt äktenskapsförord.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (998)
2021-01-14 Underhåll till make efter äktenskapsskillnad, mm.
2021-01-14 Räknas royalty in i värderingen av tillgångar vid bodelning?
2021-01-06 Hur kan skilsmässa gå igenom utan föregående betänketid?
2020-12-27 Kan tingsrätten avslå en ansökan om skilsmässa?

Alla besvarade frågor (88097)