FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt29/04/2020

Vad händer med mitt bostadstillägg om jag gifter mig och kan jag göra mitt barn arvlös?

Hej.

Jag och mannen i mitt liv har funderat på att gifta oss för att få juridisk trygghet angående framtida arv. Nu bor jag själv och är sjukpensionär och har bostadstillägg, det samma gäller mannen. Vi äger var sin fastighet som vi bor i var för sig, dvs. är särbo och har aldrig bott ihop och kommer troligen inte att göra det heller.

Jag undrar då om jag och mannen får behålla våra bostadstillägg efter ev. giftermål, då jag och min man vill fortsätta att bo i varsin fastighet? Jag har ett särkullsbarn som jag absolut inte vill ge något arv till, utan jag vill att min man ska ha allt efter mig. Tacksam för svar!

Lawline svarar

Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad är den juridiska frågan?

Din fråga innehåller fler frågor som regleras av olika lagar. Jag kommer börja med att förklara underhållsskyldigheten som föreligger mellan makar, vilket regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB). Därefter kommer jag att utreda frågan om bostadstillägg, vilket regleras i Socialförsäkringsbalken (SFB). Slutligen kommer jag att berör frågan om särkullbarnets arvsrätt, vilket är en fråga som besvaras av Ärvdabalken (ÄB). I slutet av mitt svar kommer jag att sammanfatta och förklara vad som gäller för just er.

Underhållsskyldighet mellan makar - vad innebär det?

Enligt svensk rätt har sambos och särbos ingen underhållsskyldighet gentemot varandra. Däremot gäller inte detsamma för gifta par. Ett gift par är enligt lag skyldiga att, varje make för sig, bidra till den underhåll som krävs för att deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses (6 kap. 1 § ÄktB). I det fall att den ena makens medel inte räcker för att tillgodoses sina personliga behov ska den andra maken skjuta till den del som krävs för att täcka kostnaderna (6 kap. 2 § ÄktB). Med gemensamma behov avses bostad, mat, värme, el och andra förnödenheter. Personliga behov är till exempel kläder och hygienartiklar. Syftet med bestämmelserna är att makarna ska leva enligt samma standard.

Vem har rätt till bostadstillägg och vad händer om man byter civilstatus?

Bostadstillägg är ersättning som en individ kan ha rätt till utöver sin aktivitetsersättning, sjukersättning eller pension för sina boendekostnader (101 kap. 3 § SFB). Bostadstillägg är ett inkomstprövat ekonomiskt tillägg (100 kap. 2 § SFB). Om en person är gift ska även makens inkomst beaktas vid beslutsprövningen (102 kap. 2 § SFB). En person som är gift men som inte stadigvarande lever med sin make kan i vissa fall likställas med en ogift person vid beräkning av inkomstunderlaget för bostadstilläggsprövningen (100 kap. 4 § SFB).

Kan du göra ditt barn arvlös?

Jag tolkar det som att du har ett barn från ett tidigare förhållande som du vill göra arvlös. Enligt lag har en bröstarvinge, det vill säga ditt barn, rätt till hälften av arvslotten vilket utgör dennes laglott (7 kap. 1 § ÄB). Laglotten är vad ett barn minst har rätt till, oavsett vad som framgår i ett eventuellt testamente. I det fall att du testamenterar bort all din egendom till din partner (se 10 kap. ÄB) har ditt barn rätt att påkalla jämkning för att få ut sin lagstadgade laglott (7 kap. 3 § ÄB).

Vad innebär detta för er?

Om du och din partner väljer att gifta er är det inte säkert att ni får behålla era bostadstillägg. Detta eftersom att ni som makar har underhållsskyldighet gentemot varandra. Det innebär att era samlade inkomster och förmögenheter tas i beaktande vid bedömningen av huruvida ni får behålla bostadstillägget. Socialförsäkringsbalken lämnar utrymme för ett visst undantag från detta, men det är svårt för mig att besvara vad som skulle gälla i ert fall. Slutligen ska det poängteras att du inte kan göra ditt barn arvlöst. I det fall att du testamenterar bort all din egendom har barnet fortfarande rätt till sin laglott genom att påkalla jämkning.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att vända dig till Lawline med din fråga.

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Hittade du inte det du sökte?