Vad händer med mina möbler hos min särbo om han avlider?

2020-07-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag har egen lägenhet, men är mycket hemma hos min särbo. I hans hus har jag möbler, lampor, mattor mm. Han har nu fått cancer, som vi givetvis hoppas på att allt går bra. MEN om.....de inte skulle göra de. Så är han förstående med att bohaget tillfaller mig. Hans dotter säger likaså. Vad behöver vi för intyg för att jag får ta med mig bohaget om de blir aktuellt??
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den egendom som tillhör dig men som finns hemma hos din sambo kommer fortfarande vara din om han avlider. Det krävs inget avtal för att du ska ha kvar äganderätten till din egendom, men det kan bli svårt att bevisa att du inte givit bort egendomen till honom. Ni kan därför sinsemellan upprätta ett avtal som föreskriver vilka möbler som tillhör dig för att du lättare ska kunna bevisa äganderätten till egendomen.

Om ni vill att allt bohag ska tillfalla dig, dvs. även din särbos egendom, måste din särbo att skriva ett testamente med innebörden att bohaget ska tillfalla dig.

Behöver ni ytterligare hjälp rekommenderar jag er att kontakta vår juristbyrå.

Vänligen,

Matilda Bergström
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3590)
2021-02-28 Skolfråga - besvaras ej
2021-02-28 Kan jag återkalla giftorätten i enskild egendom?
2021-02-27 Värdering av lösöre
2021-02-25 Amerikanskt medborgarskap och insemination

Alla besvarade frågor (89848)