Vad händer med mina kapitalförsäkringar den dag jag avlider?

2020-09-08 i Testamente
FRÅGA
Hej!Mitt namn är X. Jag är ensamstående och barnlös och har heller inga arvsberättigade släktingar. Min legala arvinge är alltså allmänna arvsfonden. Den 19 mars 2019 undertecknade jag ett testamente. Efter att två legat betalats ut skall behållningen i dödsboet delas i fem lika stora delar och tillfalla fem goda vänner till mig.Den 16 maj 2019 öppnade jag en kapitalförsäkring hos Avanza med standardförordnande angående förmånstagare Make/maka/registrerad partner/sambo eller, om sådana saknas, barn eller om sådana saknas, arvingar".Jag har även en kapitalförsäkring hos Nordnet där jag helt nyligen ändrat förmånstagarförordnandet så att det i stället lyder "Förmånstagarlöst, utbetalning sker till försäkringstagarens dödsbo".Nu funderar jag vad som kommer att hända med försäkringskapitalet i dessa båda kapitalförsäkringar efter min bortgång. Kommer det att fördelas enligt mitt testamente eller kommer det att tillfalla allmänna arvsfonden. Från Avanza har jag fått motstridiga besked. Först fick jag uppgiften att det kom att betalas ut till den legala arvingen, allmänna arvsfonden. Men sedan ändra man uppgiften till att det kom att betalas ut enligt testamentet.Om det råder oklarhet i den här frågan kanske inte kapitalförsäkring är en lämplig sparform för mig. För jag vill ju att tillgångarna skall fördelas enligt testamentet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga undrar du över vad som kommer att ske med kapitalet i dina kapitalförsäkringar den dag du avlider. Du har ingen förmånstagare utvald till försäkringarna och har fått skilda besked av Avanza om huruvida utbetalning kommer att ske till ditt dödsbo eller till den legala arvingen.

Av villkoren för Avanzas kapitalförsäkring framkommer att "finns inga förmånstagare sker utbetalning till dödsboet", av villkoren för Nordnet att "finns inga giltiga förmånstagare vid försäkringstagarens dödsfall sker utbetalningen till försäkringstagarens dödsbo". Av villkoren för båda försäkringarna framkommer således att utbetalning kommer att ske till dödsboet efter dig om det saknas förmånstagare. Om du inte skulle ha något testamente som reglerar vad som ska ske med din kvarlåtenskap och du saknar arvingar, kommer Allmänna arvsfonden att ärva dig. Om du däremot har ett testamente som stadgar att behållningen i dödsboet ska tillfalla dina vänner, efter att legaten betalats ut, kommer tillgångarna från kapitalförsäkringarna att ingå i den uppdelningen.

Sammanfattningsvis kommer kapitalförsäkringarna att säljas av och utbetalas till dödsboet enligt villkoren för försäkringarna. Vad som sker med tillgångarna i dödsboet styrs av ditt testamente. Är du osäker på hur tydligt ditt testamente är utformat är min rekommendation att du anlitar en jurist som går igenom det med dig, och eventuellt hjälper dig att upprätta ett nytt sådant eller ett tillägg till det. Om du behöver hjälp av en av våra jurister i ärendet är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2818)
2021-04-12 Vad händer med arv om vi ''bara'' är sambos?
2021-04-11 Hur kan man stoppa en bedragare från att få arv?
2021-04-09 Vad krävs för att ett testamente ska vara giltigt?
2021-04-08 Lagval för arv inom EU

Alla besvarade frågor (91130)