vad händer med min makes skulder?

2020-11-10 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Är sedan flera år gift med man som visat sig skaffat sig stora skulder. Sen giftermålet har vi äktenskapsförord då jag redan hade fastighet som enskild egendom och andra tillgångar. Vad händer om han dör med hans skulder?Vi skrev också testamente där hans barn ärver honom och mina barn ärver mig.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga behandlas i dels ärvdabalken (ÄB) och dels i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vid dödsfall kommer skulderna som din man har eventuellt att lösas mot tillgångarna i dödsboet. Skulder och tillgångar hos den avlidne ska tas upp i bouppteckningen (20 kap. 4 § ÄB). Tillgångarna som finns i dödsboet kommer påverkas av en bodelning. Generellt så är det endast giftorättsgods som ska ingå i en bodelning. Din enskilda egendom kommer alltså inte att hamna i dödsboet. Testamentet som ni har skrivit kommer också gälla.

Det som händer med hans skulder, vid dödsfall, är att de lösas mot tillgångarna i dödsboet. Om skulderna överstiger tillgångarna kommer de återstående att skrivas av. Detta skulle då leda till att hans arvingar inte kommer att kunna få ut något genom arv - eftersom det inte skulle finnas något kvar. Dessutom behöver du inte svara för din makes skulder eftersom enligt huvudregeln ska varje make råda över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 § ÄktB).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Nabyiel Marionell
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3617)
2021-05-10 Får en framtidsfullmaktsgivare företräda sig själv?
2021-05-10 Kan sambo begära kompensation för obetalt arbete från dödsbo
2021-05-08 Jag har en farbror från
2021-05-07 Fullmakt eller testamente - vad är bäst?

Alla besvarade frågor (92143)