Vad händer med min fastighet om vi skiljer oss?

Hej

Jag skall gifta mig om några månader .

Har en undran för jag har ett hus eller rättare sagt en mindre jordbruksfastighet .

Om det skull bli strul och eventuellt framtida skillsmässa hur går det med min fastighet som jag står som ensam ägare till då

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om äktenskap och skilsmässa finns i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Utgångspunkten i ett äktenskap är att makarna ansvarar för sin egendom och för sina skulder (1 kap 3 § ÄktB). Det innebär att du fortsätter vara ägare till din jordbruksfastighet när ni gifter er och sköter den precis som i dagsläget. Den du gifter dig med kan dock ha rätt till en del av värdet av din fastighet om ni skiljer er. Jag förklarar varför samt hur det kan undvikas härnäst.

Om ni skiljer er ska en bodelning göras
Vid skilsmässa ska en så kallad bodelning göras (9 kap 1 § ÄktB). En bodelning innebär att saker som är giftorättsgods ska delas mellan dig och den du är gift med (10 kap 1 § ÄktB).

Vad är giftorättsgods?
Giftorättsgods är egendom som inte är enskild egendom (7 kap 1 § ÄktB). Vad är då enskild egendom? Enskild egendom är egendom som

du och din make/a genom äktenskapsförord kommit överens om ska vara enskild egendom,givits i gåva med ett villkor om att den ska vara enskild egendom,tillfallit någon genom testamente med ett villkor att den ska vara enskild egendom (7 kap 2 § ÄktB).

I ditt fall gäller alltså att fastigheten är giftorättsgods, om den inte gjorts till enskild egendom genom någon av punkterna ovan. Detta gäller trots att du står som ensam ägare till den. Jag utgår i mitt svar från att fastigheten inte är enskild egendom och att det är ditt enda giftorättsgods.

Den du är gift med har rätt till halva fastighetens värde
Om fastigheten är giftorättsgods kommer först en värdering göras för att se hur mycket den är värd. Därefter har du rätt att dra av eventuella skulder från dess värde, för att inte gå skuldsatt ut ur äktenskapet (11 kap 2 § ÄktB). Det som kvarstår när du har dragit av dina skulder, ska delas lika mellan dig och den du är gift med (11 kap 3 § ÄktB). Jag förtydligar med ett exempel:

Låt säga att din fastighet är värd 2 000 000 kr och att du har skulder på 500 000 kr. Skulderna ska dras av från giftorättsgodset vilket gör att 1 500 000 kr kvarstår. Detta ska du och den du är gift med dela lika på. Hälften av 1 500 000 kr är 750 000 kr. Ni har alltså rätt till 750 000 kr var.

Observera att detta inte innebär att den du är gift med har rätt till själva fastigheten. Du kan välja att antingen ge pengar eller annat giftorättsgods (om det finns) (11 kap 9 § ÄktB). Det viktiga är att den du var gift med får tillgångar till ett värde av 750 000 kr.

Det går att undanta fastigheten från en bodelning
Om du inte vill att fastigheten ska ingå i en bodelning vid en skilsmässa, kan du och den du är gift med skriva ett äktenskapsförord (7 kap 3 § ÄktB). Ett äktenskapsförord gör, som nämnt ovan, att det som står däri blir enskild egendom. Eftersom endast giftorättsgods ska ingå i en bodelning, kommer det som står i äktenskapsförordet hållas utanför. Det innebär i praktiken att den du var gift med inte får del i fastigheten över huvud taget.

Sammanfattning och råd
Vid en skilsmässa kommer ni dela lika på värdet av din fastighet i en bodelning, om den inte är enskild egendom. Ni kan skriva ett äktenskapsförord för att göra fastigheten till enskild egendom och på så vis undvika att dela på den.

Mitt råd – i det fall ni vill ha ett äktenskapsförord – är att skriva det före giftermålet. Detta då det måste undertecknas av er båda samt registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Det går inte att tvinga sin make/a att skriva under i efterhand. Din fastighet riskerar därför att förbli giftorättsgods ifall din make/a inte vill skriva äktenskapsförord.

Vill ni ha hjälp att upprätta ett äktenskapsförord kan ni kontakta någon av våra jurister på Lawline eller besöka vår onlinetjänst för avtal.

Hoppas du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att höra av dig igen vid ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar

Julia AmundssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”