Vad händer med makes skulder vid skilsmässa?

Vad händer med makens kreditkort vid skilsmässa?

Får jag också betala på dem ?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Om jag förstår dig rätt så gäller din fråga om du kommer behöva betala din makes kreditkortsskulder vid en eventuell skilsmässa.

Vad händer med skulderna?

Vid en skilsmässa görs normalt sett en bodelning, se 9 kap 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 10 kap 1 § ÄktB ingår makars giftorättsgods i bodelningen, dvs sådant som inte är enskild egendom. Om någon av makarna har skulder kommer den maken, innan bodelning sker, få göra avdrag från sitt giftorättsgods för att täcka nämnda skulder, detta enligt 11 kap 2 § ÄktB. Observera dock att man aldrig får göra avdrag för större skulder än vad man har tillgångar, i dessa fall blir summan av giftorättsgodset istället 0 kr. Efter detta har gjorts lägger man samman makarnas resterande giftorättsgods och delar detta lika mellan makarna, se 11 kap 3 § ÄktB. För att enklare förklara detta gör jag två fiktiva räkneexempel nedan.

Alternativ 1 – skulderna täcks av makens giftorättsgods

Om make 1 (M1) har 100 000 kr i giftorättsgods och 50 000 kr i skulder medan make 2 (M2) har 200 000 kr i giftorättsgods och inga skulder kommer en bodelning gå till enligt följande. M1 får behålla 50 000 kr för att täcka sina skulder. Sedan läggs M1 och M2 resterande giftorättsgods ihop, dvs 50 000 från M1 och 200 000 från M2 = 250 000 kr totalt. Dessa 250 000 kr ska sedan delas lika mellan M1 och M2, innebärande att M1 får 125 000 kr (plus de 50 000 som M1 redan fått behålla för att täcka sina skulder) och M2 får 125 000 kr.

Alternativ 2 – skulderna täcks inte av makens giftorättsgods

I detta fall har M1 100 000 kr i giftorättsgods och 200 000 kr i skulder. M2 har fortfarande 200 000 kr i giftorättsgods och inga skulder. M1 får i detta fall behålla hela sitt giftorättsgods om 100 000 kr, detta för att kunna täcka sina skulder. Giftorättsgodset för M1 blir då 0 kr. Giftorättsgodset för M2 är fortfarande 200 000 kr, vilket ska läggas ihop med M1:s giftorättsgods som är 0 kr. Detta innebär att det totala giftorättsgodset blir 200 000 kr som sedan ska delas på hälften mellan M1 och M2, dvs 100 000 kr var. M1 får alltså 100 000 kr som hen fått behålla för att täcka sina skulder och 100 000 kr från bodelningen, totalt 200 000 kr. M2 får endast 100 000 kr från bodelningen.

Du betalar alltså inte din makes skulder vid en skilsmässa men maken som har skulder får behålla mer av sin andel innan bodelningen för att kunna täcka de skulder som hen har, vilket gör att du får behålla mindre av din egendom. Indirekt blir det alltså du som förlorar på detta om du inte också har lika stora skulder.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga, annars får du gärna kontakta oss igen med ytterligare uppgifter!

Med vänliga hälsningar

Paulina AsplundRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”