Vad händer med makes arv när det finns särkullbarn?

2019-11-21 i Särkullbarn
FRÅGA
Min fru hade två tidigare barn, vi gifte oss och fick två gemensamma. Om någon går bort före skulle vi inte vilja att barnen kan gå in och röra i något förrän båda gått bort. Måste man då skriva nåt papper om det?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De lagar som är tillämpliga i detta fall är ärvdabalken (ÄB) som reglerar arvsfrågor, samt äktenskapsbalken (ÄktB) som reglerar giftermål/äktenskap. Då du inte nämner något om testamente i din fråga så utgår jag från att ni inte upprättat något sådant.

Relevanta begrepp:

- Särkullbarn: barn från tidigare tidigare förhållanden

- Bröstarvingar: arvsrättsligt begrepp för avkomlingar till en avliden i rakt nedstigande led

Grundläggande vid arv efter avliden make:

Enligt ÄB 3 kap. 1 § så ärver efterlevande make kvarlåtenskapen. Detta ärvs med fri förfoganderätt, vilket betyder att den avlidne makens kvarlåtenskap får disponeras men inte testamenteras bort vilket framgår av ÄB 3 kap. 2 §. Vid dödsfall där den avlidne var gift så stadgar ÄB 23 kap. 1 § att bodelning ska ske enligt ÄktB. Där kan man till exempel begära jämkning enligt ÄktB 12 kap. 2 §, så att vardera sidan som sin andel behåller sitt giftorättsgods.

Vid arv när det finns särkullbarn:

Om din fru skulle gå bort först så har hennes tidigare barn (som särkullbarn) en rätt till sin arvslott direkt från hennes del av bodelningen enligt ÄB 3 kap. 1 §. Arvslotten är hälften av kvarlåtenskapen dividerat med antal barn. Din frus tidigare barn skulle alltså ha rätt till ⅛ . Särkullbarn kan dock välja att avstå från arvslotten till förmån för den efterlevande maken enligt ÄB 3 kap. 9 §. Om du skulle gå bort först så skulle era gemensamma barn inte få ut sina arv förens även din fru avlidit (barnen kan alltså inte gå in och röra något).

Basbeloppsregeln:

En regel som går före både testamente och särkullbarns direkta rätt till arv är basbelopps regeln i ÄB 3 kap. 1 § st 2. Den säger att efterlevande make alltid har rätt att åtminstone få ut ett värde motsvarande fyra basbelopp (om möjligt) efter den andre makens död.

Vad ni kan göra:

Om du och din fru upprättar ett inbördes testamente där ni istället ärver varandra med full äganderätt, så kan särkullbarnen istället för sin arvslott endast få ut sin laglott. En laglott är hälften av en arvslott, vilket en bröstarvinge alltid har en legal rätt till enligt ÄB 7 kap. 1 §.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Ebba Thor
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1073)
2020-08-11 Hur fördelas arvet efter min mor och hennes man?
2020-08-10 Får särkullbarn ta del av arvet från pappas nya fru?
2020-08-10 Arv för särkullbarn?
2020-08-07 Hur ärver våra särkullbarn?

Alla besvarade frågor (82718)