Vad händer med lån vid en skilsmässa?

2017-01-24 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Jag och min man har egna tagna lån där vi står var för sig på lånet. Lånen är tagna före giftemålet. Vad händer vid en skilsmässa? Är lånen medräknade i bodelningen? Läggs lånen ihop och splittas på två? Eller står vi var och en för våra privata lån dom vi tagit före giftermålet?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Denna fråga regleras i äktenskapsbalken (ÄktB) (se lagen här).

Enligt 9 kap 1 § ÄktB ska vid en bodelning makarnas egendom delas upp mellan dem genom en bodelning. Egendomen som ska ingå i bodelningen och delas är makarnas giftorättsgods enligt 10 kap 1 § ÄktB. Enligt 11 kap 2 § ÄktB har de båda makarna rätt att få täckning för deras skulder ur giftorättsgodset innan det sker en uppdelning. Säg till exempel att den ena maken har ett lån på 100 000 kr och giftorättsgods värt 500 000 kr, då kommer giftorättsgods värt 400 000 kr att läggas till bodelningen. Makarna har rätt att få täckning för de skulder som fanns vid tiden för väckande av talan om äktenskapsskillnad, alltså ingår även de lån som tagits före giftermålet.

Om det skulle vara så att en av makarna har mer skulder än tillgångar så kommer den maken inte tillföra något giftorättsgods till bodelningen. En makes tillgångar kommer däremot inte att användas för att täcka den andres skulder.

Som svar på din fråga kan alltså sägas att du och din man står för era privata lån var och en, men att ni har rätt att få ta undan så mycket egendom att skulderna täcks innan det sker en bodelning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?