Vad händer med lån på enskild egendom vid makes bortgång?

2021-03-07 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej,Jag och min make är gifta och har 2 vuxna barn var (särkullebarn) men inga gemensamma barn. Vi har skrivit ett inbördes testamente. Vi äger en lägenhet gemensamt.Min make har en sommarstuga som han ärvt innan vi gifte oss och den har han som enskild egendom.Vår fråga är nu om han belånar sommarstugan, som han ju kan göra utan att jag är inblandad. Men vad händer i händelse av hans bortgång. Betraktas det som ett gemensamt lån som ska räknas ifrån våra gemensamma tillgångar? eller följer lånet med sommarstugan som hans båda barn får ta över? Frågan är väl egentligen vem som ärver lånet. Hoppas att jag varit tillräckligt tydlig.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med lån där enskild egendom är säkerhet när låntagaren går bort.

Ansvar för skulder
Makar ansvarar som utgångspunkt för sina egna skulder och tillgångar (1 kap. 3 § ÄktB).

När någon går bort
När en make går bort bildas ett dödsbo som tar över alla tillgångar och skulder. Tillgångarna delas mellan makarna genom en bodelning (9 kap. 1 § ÄktB).

Enskild egendom ingår inte i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Det innebär att skulder på enskild egendom i första hand täcks av värdet på den enskilda egendomen. Om skulden på den enskilda egendomen är större än värdet behöver dödsboets övriga tillgångar täcka skulden innan arvet kan fördelas (11 kap. 2 § andra stycket ÄktB).

Efter bodelning fördelas arvet (23 kap. 1 § ÄB). Arvet består av tillgångar från bodelningen och enskild egendom. Enskild egendom påverkar alltså bara bodelningen och inte fördelning av arv.

Ta över dödsboets lån
Banken har rätt att få sin skuld betald innan arvet fördelas. I praktiken kan arvingar ansöka om att få ta över lån för att behålla en viss egendom, till exempel er sommarstuga. Om banken går med på att flytta lånet från dödsboet till arvingarna finns det ingen skuld för dödsboet att betala och dödsboet kan behålla egendomen som barnen sen tar över. Om banken inte går med på att flytta lånet behöver dödsboet betala lånet med sina tillgångar.

Fördelning av arvet
Särkullbarn har rätt att få ut sitt arv direkt (3 kap. 1 § ÄB). Det innebär att sommarstugan tillfaller särkullbarnen och om banken har gått med på att särkullbarnen tar över lånet blir särkullbarnen ansvariga att fortsätta betala lånet.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Daniel Högström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1232)
2021-10-14 Kan man återkalla ett arvsavstående + hur beräknas ett särkullbarns efterarvsrätt
2021-10-05 Särkullbarns arvsrätt
2021-09-29 Särkullbarns laglott
2021-09-29 Vad skiljer särkullbarns arvsrätt från gemensamma barns arvsrätt?

Alla besvarade frågor (96379)