Vad händer med huset och tillgångar jag ägde innan äktenskapet, vid skilsmässa?

2019-05-27 i Bodelning
FRÅGA
Hej!Ett senario: jag och min man är gifta sen flera år tillbaka och vi har sedan 4-5 år bott gemensamt i ett hus som jag och en vännina köpt tillsammans (väninnan bor oxå med oss), alltså äger jag och väninnan huset gemensamt. Min man har en hyreslägenhet som han hyr ut. Vid händelse av skilsmässa, vad händer med huset och tillgångarna? Vad gäller
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Frågor om äktenskapsskillnad och bodelning regleras av bestämmelserna i Äktenskapsbalken (ÄktB).

Vad händer med egendomen vid äktenskapets upplösande?

En bodelning ska ske när ett äktenskap upplöses, 9 kap 1 § Äktenskapsbalk (ÄktB). I en bodelning ingår makarnas giftorättsgods, 10 kap 1 § ÄktB, som är all den egendom som inte gjorts till enskild egendom, exempelvis genom testamente eller äktenskapsförord, se 7 kap 1-2 § ÄktB. Giftorätten omfattar därför även all egendom som ägts av ena maken före äktenskapet, eller som förvärvats genom arv testamente eller gåva. Eftersom det inte framgår av din fråga om huset är enskild egendom eller inte, kommer jag vid besvarandet av din fråga utgå från att huset är giftorättsgods och att det därför kommer ingå i en eventuell bodelning. Skulle det dock vara så att egendomen är enskild, blir huset inte föremål för delning. Eftersom du äger huset tillsammans med din väninna, förutsätts det att ni samäger huset till lika stora andelar, om inte annat kan visas. Alltså kommer värdet av "din del " av huset att ingå i bodelningen – inte hela huset.

Skuldavräkning och lottläggning

När det är klarlagt vilken egendom som är giftorättsgods och enskild egendom sker en skuldavräkning innan giftorättsgodset läggs samman och delas på hälften mellan makarna, 11 kap 3 § ÄktB. Den faktiska hälftendelningen av giftorättsgodset sker genom lottläggning , alltså för att åstadkomma en värdemässig likadelning mellan makarna. Att få något på sin lott innebär att det värde som en make har rätt till enligt bodelningen ska tillfalla maken antingen genom pengar eller egendom. Huvudregel är att vardera make har rätt att i första hand på sin lott få sin egendom eller den del av denna som den maken önskar, se 11 kap 7 § ÄktB. Den make som har mest giftorättsgods och som ska avstå giftorättsgods till den andra, får denna i regel välja om han eller hon ska avstå giftorättsgods eller betala motsvarande belopp i pengar, 11 kap 9 § ÄktB. Detta innebär att du, om du skulle ha mer giftorättsgods kan välja att betala motsvarande belopp för att få hela din del av huset på din lott.

Sammanfattning

Om huset är giftorättsgods kommer det därför att ingå i bodelningen vid en eventuell skilsmässa. Detsamma gäller all annan egendom som inte är enskild egendom.

Att huset ingår i bodelningen innebär dock inte automatisk att din man har rätt att överta din del av huset, eftersom du är ägare till huset och har rätt att i "lösa" ut din man från bostaden genom att betala motsvarande belopp i pengar eller genom annan egendom. Makarna har i första hand rätt att få sin egendom på sin lott, vilket innebär att huset mest troligen kommer falla på din lott vid lottläggningen. Den make som bäst behöver bostaden kan även få "hela" egendomen på sin lott i bodelningen, mot avräkning, helt oberoende av vem av makarna som har ägt bostadsrätten 11 kap 8 § ÄktB. Bestämmelsen gäller även om bostadsrätten är enskild egendom. Ett övertagande kan dock inte ske för de fall bostaden skulle vara din enskilda egendom enligt 7 kap 2 § första stycket punkt 2- 4 ÄktB.

Det är även möjligt att ansöka om bodelningsförrättare, för de fall ni inte skulle komma överens om bodelningen, 17 kap ÄktB. Bodelningsförättare utses av domstol och är både skyldig och behörig att ta ställning till frågor som är tvistiga mellan makarna, exempelvis frågor om vem som äger vad eller frågor kring lottläggning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Paula Reich Zackrisson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2530)
2020-06-01 Ska vi tillämpa svensk eller utländsk lag på bodelningen?
2020-05-31 Får jag behålla bilen om maken står på lånet?
2020-05-31 Ett arv kan undantas från en bodelning
2020-05-31 Vad gäller vid bodelning?

Alla besvarade frågor (80629)