Vad händer med hus och tillgångar om make med särkullbarn dör?

2017-05-18 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag äger 30% av vårt hus och min make äger 70% av huset. Vad händer om han dör? Vi har ett gemensamt barn och han har en särkulledotter. Hur mycket ärver jag och hur mkt ärver särkullebarnet? Hur beräknas ägandet av fastigheten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Om din make skulle dö ska ni göra en bodelning (1 kap 5 § ÄktB och 9 kap 1 § ÄktB). I bodelningen ska allt ert giftorättsgods delas lika mellan er (10 kap 1 § ÄktB och 11 kap 3 § ÄktB). Giftorättsgods är all den egendom som inte har gjorts till enskild egendom, genom exempelvis ett äktenskapsförord (7 kap 1 § ÄktB). Med andra ord ska ert hus delas lika mellan er ifall det inte har gjorts till någons enskilda egendom. Detta oavsett hur ägarförhållandena såg ut före din makes död och gäller även för era övriga tillgångar.

Efter att en bodelning har gjorts och du och din make har fått era respektive andelar ska arvet efter din make fördelas (23 kap 1 § 2 st ÄB). Jag utgår nu ifrån att det inte finns något testamente i mitt svar.

Enligt 2 kap 1 § ÄB ska den avlidnes barn ärva i första hand, det vill säga ert gemensamma barn och särkullbarnet. Det finns dock en bestämmelse som säger att kvarlåtenskapen, din makes tillgångar, ska tillfalla den efterlevande maken om sådan finns, det vill säga dig (3 kap 1 § ÄB). Barnen till den avlidne har sedan rätt till ett efterarv då du sedan går bort. Ett särkullbarn har dock alltid rätt att få ut sin andel direkt då föräldern dör och måste alltså inte "invänta" att den andra maken går bort. Detta innebär att särkullbarnet i ert fall har rätt att ärva hälften av din makes tillgångar direkt vid hans bortgång. Särkullbarnet kan dock välja att avstå från sin del av arvet till förmån för dig. Detta innebär i så fall att andelen går direkt till dig och att särkullbarnet har rätt till efterarv den dag då du går bort, precis som för det gemensamma barnet. Detta är dock som sagt frivilligt för särkullbarnet.

Ert gemensamma barns andel går däremot direkt till dig, oavsett vad, med så kallad fri förfoganderätt vilket innebär att du i princip får använda dessa hur du vill så länge du inte testamenterar bort dem.

Sammanfattningsvis kommer antagligen huset, och övriga tillgångar, att delas lika mellan dig och din make i en bodelning om han skulle gå bort. Din makes andel av detta kommer att delas lika mellan hans två barn. Ert gemensammas barns andel tillfaller dig med fri förfoganderätt och ert barn får sedan detta den dag då du går bort. Särkullbarnets andel kommer att gå till hen direkt om inte denne väljer att avstå arvet till förmån för dig. Om särkullbarnet inte avstår från arvet kommer du att få halva huset i bodelningen samt ert gemensamma barns del av huset, det vill säga en fjärdedel.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig Johansson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1200)
2021-07-29 Min svärmors man har gått bort, kan hans särkullbarn ärva från henne?
2021-07-28 Min mor har gått bort, kan hennes man behålla alla hennes pengar?
2021-07-28 Det finns obetalda räkningar och särkullbarn, hur fördelas arvet?
2021-07-26 Särkullbarns rätt till arv före fostermors rätt

Alla besvarade frågor (94351)