FrågaFAMILJERÄTTBodelning17/06/2019

Vad händer med hus och pengar om ena sambon dör?

Hej

Vi är ett par som varit sambo länge nu närmare sagt 23, vi vill veta om det händer nåt med en av oss hur fungerar då när det gäller allt från hus till pengar? Och vad är bäst för oss att göra för att känna oss säkra ifall nåt händer?

Lawline svarar

Hej och välkommen till Lawline med din fråga!

Om det bara är en av er som äger huset gäller regler om dold samäganderätt eller samäganderättslage. Det framgår inte av din fråga, men jag antar att erat hus ägs gemensamt av er båda så jag kommer utgå ifrån detta.

Särkullbarn

Om ni har särkullbarn, så har dem rätt att ärva sin förälder direkt vid dödsfall. Det betyder att dina barn har rätt att ärva din andel av huset omedelbart efter din död. Med särkullbarn menas barn som ni inte har gemensamt.

I regel ärver inte sambor varandra, därför är ett upprättande av testamente en bra idé där ni kan önska vad den efterlevande sambon ska ärva från den andre.

Bodelning

När samboförhållande upphör kan den efterlevande sambon begära en bodelning inom ett år från att bouppteckningen från dödsfallet förrättats, samt om det inte finns något giltigt samboavtal som säger att bodelning inte ska göras. I bodelning ingår all samboegendom d.v.s. sambors gemensamma bostad och bohag utgör enligt 3 § sambolagen (SamboL). Med samboegendom menas gemensam bostad och bohag (möbler) som köpts för gemensamt bruk, se 3-7 § SamboL. Om du exempelvis ägt en tavla innan ni blev sambos kommer värdet inte delas på er båda, för att ni inte köpt den för gemensamt bruk. Detta gäller om ni inte avtalat något annat såklart, se 9 § SamboL.

Egendom enligt 4 § och 9 § är inte samboegendom t.ex. om ni i ett skriftligt avtal är överens om att du ska behålla alla soffor vid en bodelning så är det det som gäller. Samboavtal och 4 § gäller alltid före 3 § SamboL.

Testamente

Om ni inte skriver något testamente och någon av er dör kommer den efterlevande sambon behöva lösa ut den avlidnes dödsbo för att få äganderätt till hela bostaden. Det som ägs av dödsboet kommer nämligen att fördelas genom arv till barn, föräldrar eller andra släktingar som nämns i ärvdabalken. Därför bör ni skriva ett inbördes testamente med fri förfoganderätt, för att skydda varandra och på så sätt lägga lagens regler åt sidan. Med fri förfoganderätt menas att den efterlevande sambon ärver egendomen och kan spendera den efter önskan. Ett testamentsförordnande kan avse all er egendom eller enbart bostaden. Här bör dock understrykas att sambor inte kan göra sina barn arvslösa utan att de alltid har rätt till en del av värdet på den egendom sambon har vid ett eventuellt dödsfall.

Ett testamente ska upprättas skriftligen och undertecknas av testatorn. Testamentet ska bevittnas av två vittnen som också ska skriva under handlingen. Vittnena bör också ange adress, yrke och tiden för bevittnandet, se 10 kap 1- 2 §§ ärvdabalken). Ett testamente kan utformas på många sätt. I ert fall kan era testamentsförordnanden exempelvis ange att den efterlevande sambon ska ärva den avlidnes andel i bostaden. Dock bör ni överväga om ni i samband med detta förordnande vill passa på att testamentera annan egendom till varandra (t.ex. pengarna), eller om ni endast vill inkludera bostaden.

Avslutningsvis är ett testamente att starkt rekommendera. Det kan upprättas utan en jurist, men är man osäker är det bäst att kontakta en jurist som kan kolla över testamentet så att allt ser rätt ut.

Jag hoppas du har fåt svar på din fråga, annars är du välkommen med fler frågor!

Önskar dig en trevlig dag,

Med vänlig hälsning,

Natasha FathifardRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000