Vad händer med gemensamma lån när en låntagare avlider?

Hej!

När min sambo avled i april 2014 så betalade jag våra lån fram till vi gjorde arvsskiftet o oktober 2014.

Då fick jag överta lånen.

Vi hade inga gemensamma barn och det jag undrar över nu är om de två efterlevande (vuxna) barnen skulle betalat den ena hälften av lånen eller om vi skulle tagit det från min avlidna sambos konto.

Skulle vara mycket tacksam för ett svar.

Lawline svarar

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer börja med att allmänt utreda vad som gäller för gemensamma lån och vad som händer när en av låntagarna avlider. Vidare kommer jag att utreda vad som gäller i just ditt fall. Längst ner i svaret följer en kort sammanfattning av utredningen.

Vad gäller för gemensamma lån?

Huvudregeln för gemensamma lån är att parterna är solidariskt betalningsansvariga. Det innebär att banken kan kräva en av parterna på hela summan även om det är två låntagare. Låntagarna kan sedan reglera sina inbördes förhållande mellan varandra genom att den som betalt banken får en regressfordran mot den andra låntagaren (1 kap. 2 § skuldebrevslagen).

Banken kan alltså kräva en av låntagarna på hela beloppet om låntagarna är solidariskt betalningsansvariga. Parten som betalt får sedan en regressfordran mot parten som inte betalt, men detta har inte banken något med att göra, det är enbart låntagarnas ensak att reglera.

Vad händer om en av låntagarna avlider?

Om en av låntagarna avlider brukar vanligtvis banken kräva dödsboet på hela beloppet. Dödsboet får då en regressfordran mot den efterlevande som är skyldig att betala halva beloppet till dödsboet.

I ert fall har du som efterlevande betalt av lånen fram till arvsskiftet, och dödsboet har inte betalt. För bankens del spelar det ingen roll vem som betalar eftersom ni är solidariskt betalningsansvariga. För era inbördes förhållande skulle du när du betalar bådas delar till banken få en regressfordran mot dödsboet som ska räknas med i bouppteckningen. Detta eftersom dödsboet inte betalt, men du har betalt bådas delar.

Vem ska betala?

Som ovan nämnt spelar det ingen roll för banken vem som betalar. Det som du betalt in utgör emellertid både din och den avlidnes del. Dödsboet ska egentligen stå för halva kostnaden.

Viktigt att poängtera är att den avlidnes barn inte har ansvar för att betala detta. I Sverige ärver man inte någons skulder och kan således inte bli betalningsansvarig för någon annans skuld genom arv. Den avlidnes barn ska alltså inte betala sin avlidne förälders del av ett lån eller en skuld.

Delen som du betalt för den avlidnes sida tillhör egentligen dödsboet. Eftersom du betlat dödsboets del av lånet under en period kan du ha en regressfordran mot dödsboet.

Vad kan man göra?

Eftersom skulden var känd vid bouppteckningen borde den tagits upp där. Eftersom du har betalt även dödsboets del av lånet under en period har du haft en regressfordran mot dödsboet som hade kunnat aktualiseras. Detta är dock svårt att göra lång tid efter.

En bouppteckning kan överklagas inom tre veckor från det att Skatteverket registrerat den, och den tiden har passerat (44 § förvaltningslagen).

I vissa fall är det även möjligt att göra en tilläggsbouppteckning. Tilläggsbouppteckning ska förrättas om felaktighet eller en ny skuld blir känd sedan bouppteckningen förrättades. Denna ska förrättas inom en månad från det att felet uppmärksammades (20 kap. 10 § ärvdabalken). Skulden som dödsboet kunde sägas ha mot dig var redan känd under bouppteckningen och bör därför inte kunna anses utgöra en ny skuld som upptäckts. Därför bör du inte kunna få igenom en regress mot dödsboet i nuläget.

Sammanfattning

Eftersom du under en period betalt även dödsboets andel av ett lån där ni är solidariskt betalningsskyldiga hade du en regressrätt mot dödsboet, dvs en möjlighet att återkräva hälften av det du betalt från dödsboet. Regressen gäller mot dödsboet själv och inte mot den avlidnes barn eftersom man inte kan ärva skulder. Eftersom det nu förflutit lång tid bör det vara svårt att göra något åt detta i nuläget.

Sammanfattningsvis har du haft en regressmöjlighet mot dödsboet, men det torde inte finnas någon reell möjlighet att göra den gällande idag.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Kontakta mig gärna på jonna.johansson@lawline.se om du undrar över något kring svaret.

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000