Vad händer med gemensamt ägd bostad vid skilsmässa?

2016-06-20 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Har ett generellt äktenskapsförord men hur gör man med huset som vi köpte ihop som gifta. Vi gick in med lite olika summor i handpenningen. Vi står som 50% ägare och har betalat av hela lånet under åren, men vi har betalat av olika mkt pga olika inkomstnivåer. Vad gäller nu vid vår separation?
SVAR

Hej!

Tack för att Du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vem som får vilken egendom när ett gift par skiljer sig avgörs först och främst av om egendomen i fråga är enskild egendom eller giftorättsgods. Egendom kan bli enskild genom äktenskapsförord eller genom tredje mans förordnanden, exempelvis arv där det i testamente stipulerats att egendomen som tillfaller arvingen ska vara dennes enskilda (se 7 kap. 2 § äktenskapsbalken). Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods (7 kap. 1 § äktenskapsbalken).

Du har angett att ni har ett ''generellt äktenskapsförord'' och av resterande information i frågan gör jag tolkningen att det inte anges i detta äktenskapsförord att huset ni har köpt är enskild egendom. Huset i fråga är således giftorättsgods. Enligt 11 kap. 8 § har den make som bäst behöver den gemensamma bostaden rätt att få denna på sin lott mot avräkning, vilket innebär att den andre maken ska kompenseras för den ekonomiska förlust denna gör genom att inte längre inneha huset som egendom. Detta gäller emellertid inte om bostaden i fråga har blivit enskild egendom genom tredje mans förordnande, men denna regel verkar inte aktuell i ert fall.

Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att huset hamnar hos den som bäst behöver den. Här gör man en helhetsbedömning där samtliga omständigheter ska beaktas. Om makarna har barn tillsammans och den ena maken ska vara boendeförälder efter skilsmässan anses denne oftast ha bäst behov av bostaden. Att bostaden är handikappanpassad för ena maken eller att andre maken av någon anledning måste bo vid ett visst geografiskt läge väger också tungt för denne. Det är således tyvärr omöjligt att ge ett klart och tydligt svar angående just ert fall utan detaljerad information om villkoren er emellan. Du är välkommen att kommentera svaret för kompletteringar, förtydliganden eller klargöranden.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Wilhelm Stenvall
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll