Vad händer med ett testamentsförordnande gällande en specifik sak om den saken är såld? Om saklegat.

2019-02-04 i Testamente
FRÅGA
Hej! Jag är gift och vi har särkullbarn.Min man fick en sommarstuga som gåva enskild egendom som han nu har sålt.Vi har ett testamente där det står att vi ska ärva varandra förutom laglotten till våra barn. Det står att hans son ska ärva stugan. Vad händer nu när stugan är såld? Ska vi skriva ett nytt testamente eller kan vi behålla det gamla? Tacksam för svar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.


Vad händer nu när stugan är såld?
När man testamenterar om saker eller pengar kallas det för legat och regleras i 11 kap 2-5§§ ärvdabalken (ÄB). I detta fall är det ju fråga om en stuga och således en sak (s.k. saklegat). Huvudregeln är att ett förordnande i testamente som avser egendom som inte finns i behåll vid dödsfallet är utan verkan och testamentstagaren har inte rätt till annan egendom (11 kap 4§ ÄB).

Gammal praxis på området säger att en testamentstagare får ersättning motsvarande fastighetens värde. Men det är mot bakgrund av att det fanns ett visst förordnande i testamentet gällande en fastighet som var såld vid testators död och att testators vilja kommit till uttryck genom att testator angett i testamentet att fastigheterna borde säljas (se NJA 1948 s. 405). Men vad jag förstår så finns det inte några särskilda förordnanden i ditt fall som skulle peka på något liknande, varför inte detta anses aktuellt för situationen.

Ska vi skriva ett nytt testamente eller kan vi behålla det gamla?
Det beror helt på vad ni vill uppnå med testamentet och för sonen. Som det är nu så är testamentet utan verkan eftersom saken han skulle få inte finns kvar – och att man inte har rätt till annan egendom i sakens ställe.

Du får gärna boka tid med en av våra jurister för att upprätta ett nytt testamente om det skulle vara aktuellt – eller för att diskutera din situation lite närmre utifall att du har några frågor eller funderingar kvar.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga Hälsningar

Evelina Karhu
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2224)
2019-08-21 Inbördes testamente efter giftermål
2019-08-21 Makars och särkullbarns arvsrätt, behövs testamente?
2019-08-19 Rätt att ta del av testamente?
2019-08-19 Kan vi skriva testamente med innebörd att ärva med full äganderätt?

Alla besvarade frågor (72228)