Vad händer med ett särkullbarns arv vid en bodelning?

2017-05-22 i Särkullbarn
FRÅGA
Frånskrivs särkullebarn sin del av arvet om den döde makens maka begär giftorätt?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Eftersom din fråga rör arvet efter den döde maken utgår jag ifrån att det är den dödes eget barn som är särkullbarn i denna relation, alltså att det är den döde makens barn men att det inte är den dödes makas barn.

Din fråga handlar om vad som händer med särkullbarnets rätt till arv om den efterlevande makan begär giftorätt. Att begära giftorätt antar jag att den efterlevande makan gör genom bodelning. Regler om bodelning finns i Äktenskapsbalken (ÄktB) och regler om arv finns i Ärvdabalken (ÄB).

En bodelning ska göras eftersom makarnas äktenskap upplöstes när maken dog. (1 kap 5§ och 9 kap. 1§ ÄktB) I bodelningen ska makarna dela på hälften av giftorättsgodset, så att hälften går till den efterlevande maken och hälften går till den döde makens kvarlåtenskap. (11 kap. 3§ ÄktB)

Som huvudregel ska den efterlevande maken ärva den döde makens kvarlåtenskap, men eftersom det finns ett särkullbarn ska särkullbarnet kunna få ut sitt arv utan att den efterlevande maken får det. (3 kap. 1§ ÄB) Som svar på din fråga ska alltså särkullbarnets arv inte frånskrivas bara för att giftorättsgodset delas upp genom en bodelning och arvskifte. Särkullbarnet har dock en möjlighet att vänta med att ta ut sitt arv, så att den efterlevande maken får ärva före. (3 kap. 9§ ÄB)

Det finns dock ett viktigt undantag till huvudregeln om att särkullbarnet kan ta ut sitt arv direkt, nämligen om den efterlevande maken får väldigt lite ur bodelningen. Den efterlevande maken har rätt att få ut fyra gånger prisbasbeloppet, vilket är 179 200 kr. (3 kap. 1§ 2st ÄB) Detta är en skyddsregel för den efterlevande maken som särkullbarnets rätt att genast få ut sitt arv inte kan trumfa. Skulle maken få väldigt lite ur bodelningen kan detta alltså innebära att särkullbarnets rätt till arv sätts åt sidan. Skulle det vara så att den efterlevande maken har rätt att ärva före särkullbarnet har särkullbarnet rätt att ärva när den efterlevande maken går bort genom så kallat efterarv. (3 kap. 9§ ÄB)

Sammanfattningsvis ska särkullbarnet som huvudregel ha rätt att ta ut sitt arv genast vid bodelning och arvskifte och förlorar alltså inte rätten till sitt arv. Dock finns ett undantag till detta om den efterlevande maken får ut mycket lite ur bodelningen som kan innebära att särkullbarnet måste vänta med sitt arv.

Jag hoppas detta gav dig svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Emelie Lövgren
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?