Vad händer med ett hus som en make ensam äger vid någon av makarnas död, när särkullbarn är inblandade?

Jag är gift och har köpt ett hus som jag ensam äger. Huset köptes efter att vi gift oss och vi bor båda i det. Jag står på lagfart och köpekontrakt och köpesumma samt lån har betalats i sin helhet av mig. Vi har inga gemensamma barn men båda har vi egna särkullbarn. Vad händer med huset som jag ensam äger om min make dör? Kan hans barn hävda arvsrätt på mitt hus, dvs ses det som att även han äger det eftersom vi är gifta? Och om jag dör, ärver då min make huset eller ärver mina barn det i sin helhet?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag tolkar din fråga som att du undrar vad som händer med ditt hus och vem som ärver det i två situationer: om du dör eller om din make dör. Jag kommer i mitt svar att använda mig av regler i äktenskapsbalken (ÄktB) och ärvdabalken (ÄB).


Huset är som huvudregel giftorättsgods
Om någon av er dör kommer äktenskapet att bli upplöst (1 kap. 5 § ÄktB). Därmed kommer en bodelning att göras, där era tillgångar delas mellan er (9 kap. 1 § ÄktB). Därför är det först viktigt att titta på om huset ska ingå i denna bodelning.


All egendom ni som makar äger eller förvärvar blir som huvudregel giftorättsgods när ni är gifta. Detta gäller så länge ni inte kommit överens om att göra egendomen till någons enskilda egendom (7 kap. 1 § ÄktB). Att något är giftorättsgods innebär att det ingår i bodelningen när äktenskapet upplöses, medan enskild egendom är den makens egen och inte ingår i bodelningen (10 kap. 1 § ÄktB). Ni kan göra egendom till enskild egendom genom äktenskapsförord (7 kap. 3 § ÄktB).


Eftersom det inte framgår av din fråga att det finns något äktenskapsförord som gör huset till din enskilda egendom utgår jag från att huset är giftorättsgods. Det kommer därför att ingå i en bodelning. Vid bodelningen kommer därför värdet av ditt hus som huvudregel delas lika mellan dig och din make trots att du är ensam ägare till det (jämför 11 kap. 3 § ÄktB).


Om du dör får din make en del av huset genom bodelning, resten ärver dina barn
Om du dör gör man alltså en bodelning där huset ingår. Din sida får en del och din makes sida får den andra. Det är dina barn som ärver din kvarlåtenskap då de är dina bröstarvingar (2 kap. 1 § ÄB). Dina barn ärver därmed den del av huset som tilldelats dig i bodelningen och resten av det du fått genom bodelningen, samt dina övriga tillgångar. Dina barn har rätt att få ut arvet direkt och går alltså före det så kallade makesarvet som din make haft rätt till om ni haft gemensamma barn eller inga barn alls (3 kap. 1 § ÄB). Däremot har din make fått en del av huset genom bodelningen som blir hans. Därför äger inte dina barn ditt hus i sin helhet om du dör.


I detta läge kan det bli en fråga om att någon av din make eller dina barn köper ut den andre ur huset för att kunna äga huset själv. Den som blir utköpt får då ersättas ekonomiskt av den andre för sin del av huset.


Om din make dör kan du välja att undvika uppdelning av huset i bodelningen
Om din make dör kommer som huvudregel samma bodelning göras som jag redogjort för ovan. Däremot gäller här att din makes barn ärver hans kvarlåtenskap före dig (3 kap. 1 § ÄB). Därmed ärver de den del av huset som din make får i bodelningen. I en sådan situation kan alltså din makes barn hävda arvsrätt på ditt hus.


Däremot finns här en möjlighet för dig som efterlevande make att bestämma att båda sidor ska behålla sitt eget giftorättsgods som sina andelar vid bodelningen. Det betyder alltså att ni inte delar på något giftorättsgods. Du kan även välja att behålla viss del av ditt giftorättsgods som din, såsom huset. Då får din makes sida välja samma kvotdel av sitt giftorättsgods att behålla. Resten delas sedan genom traditionell bodelning, med huvudregeln likadelning. (12 kap. 2 § första stycket ÄktB). Detta är ett sätt att skydda efterlevande make från att behöva dela boet efter den avlidne maken med dennes särkullbarn. 


Ni kan skriva ett äktenskapsförord  
Om du vill att huset ska tillfalla dig eller dina barn i vilket fall som helst kan du och din man skriva ett äktenskapsförord. Genom detta kan ni som sagt göra huset till din enskilda egendom. Det ställs vissa krav på ett äktenskapsförord (7 kap. 3 § andra stycket ÄktB):

  • Det ska vara skriftligt.
  • Det ska vara undertecknat av båda makarna. Alltså måste ni båda vara överens om innehållet.
  • Det ska ges in för registrering hos Skatteverket.

Du kan läsa mer om hur man skriver och registrerar ett äktenskapsförord på Skatteverkets hemsida.


Sammanfattning
För att sammanfatta kommer huset att ingå i bodelningen så länge ni inte har gjort det till din enskilda egendom genom äktenskapsförord. Om du dör kommer din make få en del av huset genom bodelning och dina barn ärva resten av huset. Det kan i slutändan bli en fråga om att någon av dem önskar att köpa ut den andre från huset. Om din make dör har du en möjlighet att skydda dig från eventuella anspråk på huset från din makes barn genom att välja att båda sidor ska behålla allt sitt giftorättsgods eller en viss del av det som sin andel vid bodelningen. Här borde du alltså kunna bestämma att ditt hus inte ska delas i bodelningen om du vill det.


Om du vill att huset i vilket fall ska tillfalla dig eller dina barn skulle jag rekommendera att du försöker få din make att gå med på att skriva ett äktenskapsförord för att göra huset till din enskilda egendom.


Hoppas att du fått svar på din fråga! Om du har några ytterligare frågor, är du varmt välkommen att kontakta oss på Lawline igen.


Vänligen,

Hugo Wejsfelt BorellRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning