Vad händer med ett barn om båda vårdnadshavarna avlider?

2020-11-08 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej.Jag undrar om du är gift och din partner har barn.Hur blir det med vårdnaden om dessa barn om vårdnadshavare du är gift med avlider och du inte vill åta dig att ta hand om din partners barn.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det framgår inte i frågan om den avlidne makens barn (särkullbarnet) har en till förälder vid liv.

Tingsrätten utser en särskild vårdnadshavare till barnet

Om båda föräldrarna är döda då är det Tingsrättens roll att utse en eller två personer som blir särskilt förordnad vårdnadshavare till barnet. Ofta blir den särskilt förordnade vårdnadshavaren också förmyndare till barnet. Det är Socialnämnden som sköter ansökan till Tingsrätten och de lämnar en utredning med förslag på vem som kan vara en bra vårdnadshavare och ge barnet omvårdnad, trygghet och en god fostran. Domstolen är dock inte bunden till rekommendationen från Socialnämnden utan måste såklart göra en prövning. (FB 6 kap. 9 § samt 6 kap. 10a § första stycket)

Föräldrarnas önskemål ska respekteras

Om båda (eller någon av föräldrarna) har uttryckt en önskan om vem som ska ta hand om barnet ska domstolen som huvudregel ge uppdraget till den personen, förutsatt att personen vill åta sig ansvaret. Undantagsvis kan domstolen bortse från önskemålet om personen bedöms som olämplig. (FB 6 kap. 10a § fjärde stycket).

I takt med att barnet blir äldre och mognar ökar den betydelse som domstolen ger barnets vilja. Barnets inställning till den person vårdnadshavarna har önskat kan därför ges stor betydelse när domstolen ska göra lämplighetsbedömning, och bidra till att personen kan bedömas vara olämplig.

Barnets bästa är avgörande för domstolens beslut

Vid frågor om vårdnad ska domstolen fästa särskilt vikt vid barnets bästa, vilket ska vara avgörande för beslutet av vem som blir särskilt förordnad vårdnadshavare. Det innebär att det som blir bäst för barnet är det absolut viktigaste i bedömningen. Barnets individuella förutsättningar och behov måste tas i beaktning såväl som barnets egen vilja. Bedömningen får inte vara godtycklig, utan ska stödjas av kunskap och erfarenhet (FB 6 kap 2a §).

I ditt fall, saknar jag information och kan dessvärre inte dra några slutsatser. Du skriver inte om barnet är föräldralös, hur gammal barnet är, om din avlidne make har talat om för dig att han eller hon har angivit dig som vårdnadshavare och att denne vill att barnet skall bo kvar med dig. Men om barnets bägge vårdnadshavare avlidna och din make har önskat att du ska tillerkännas vårdnaden, då kommer domstolen bedöma om du är lämplig för barnet. Men du är inte tvungen att överta vårdnaden om barnet.

Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig på vägen med dina funderingar. Om du tror att du behöver mer hjälp, till exempel med att upprätta ett formenligt testamente, kan jag rekommendera dig att kontakta våra duktiga jurister på Lawlines Juristbyrå.

Med vänlig hälsning,

Maryam Naqqar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1190)
2021-06-14 Kan efterlevande make vid bodelning välja att behålla sitt giftorättsgods?
2021-06-09 Ska särkullbarn ta del i försäljning av lägenhet efter efterlevande make?
2021-06-08 Hur mycket ska särkullbarn ärva?
2021-05-30 Min make har en son, hur fördelas arvet när min make avlider?

Alla besvarade frågor (93231)