Vad händer med ett avlidet särkullbarns arv?

2017-01-04 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej,Min fru och jag har två gemensamma barn.Min fru har två barn sedan tidigare, varav en är avliden.Om min fru dör kommer då särkullbarnens pappa att ärva min frus avlidna barns del?Om så är fallet hur kan vi undvika alternativt minimera hans del?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna av arvsrätt finns i ärvdabalken (ÄB).

Huvudregeln är att makar ärver varandra men precis som du antyder så blir det annorlunda eftersom din fru efterlämnar en bröstarvinge som inte är ditt barn, enligt 3 kap. 1 § ÄB. Bröstarvingar är arvlåtarens avkomlingar så om din frus avlidna barn har egna barn är de också hennes bröstarvingar och ärver henne framför dig, enligt 2 kap. 1 § ÄB.

Om det avlidna barnet inte hade några egna barn så är det andra särkullbarnet och era gemensamma barn din frus bröstarvingar som är arvsberättigad eftersom endast den som lever vid arvlåtarens död kan ärva, enligt 1 kap. 1 § ÄB. Eftersom de barnen då är din frus bröstarvingar kommer de få dela på hennes arv, enligt 2 kap. 1 § ÄB. Det avlidna barnets andel kommer inte tillfalla dennes pappa utan övriga arvsberättigade bröstarvingar får dela på den delen.

Era gemensamma barns arv kommer dock tillfalla dig i makesarv med en efterarvsrätt för dem, enligt 3 kap. 1 och 2 §§ ÄB.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?