Vad händer med ena makens del som hans barn tackade nej till? Tillfaller det deras gemensamma barn eller ska detta delas med den andre makens barn sedan tidigare? Eller har den förste makens barn rätt till mera pengar nu?

2019-03-03 i Särkullbarn
FRÅGA
Hej! S har tre särkullbarn och ett gemensamt barn med M och M har ett särkullbarn. Det finns ett testamente där det står att s och m ska sitta i orubbat bo vi kan säga att dom har 800000kr så blir det lättare för oss att förstå svaret.S gick bort i november och hans tre barn skrev på för sin lagligt. M gick bort nu i februari. Min fråga är vad händer med s del som hans barn tackade nej till? Tillfaller det deras gemensamma barn eller ska detta delas med M barn sedan tidigare? Eller har s barn rätt till mera pengar nu? Hälsningar
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv återfinns i ärvdabalken (ÄB).

En central problematik att reda ut är vad som menas med att S:s barn skrev på för sin laglott. Eftersom situationen innehåller ett inbördes testamente, som praktiskt får konsekvensen att den efterlevande maken inte behöver betala ut arvslotten när S avlider. Dock innebär detta att hens barn har rätt till sin laglott. Men iom denna skrivelse så kan det antas att S:s barn avsagt sig laglotten. Under förutsättning att det är gjort på det sätt som föreskrivs enligt 3 kap. 9§ ÄB (dvs att det uttryckligen är till förmån för den efterlevande maken) så får det till följd att det egentligen inte handlar om ett arvsavstående enligt ordalydelsen, utan snarare handlar det om att S:s särkullbarn skjuter upp uttaget av arvet. På så sätt kvarstår dessa tre särkullbarn som efterarvinge och får då ut sitt arv vid den andre makens död (M). I arvsrättsligt hänseende kommer särkullbarnen att behandlas som en gemensam bröstarvinge till makarna när det gäller rätt till arv efter sin förälder.

I detta fall innebär det att samtliga barn – S:s barn, erat gemensamma samt M:s barn delar lika med 1/5 var av 800 000 kr.

Vad som står i testamentet och vad som därmed är bestämt påverkar väldigt mycket arvsfördelningen, vilket jag inte vet mer om. Att nämnas bör att det är skillnad på om den efterlevande maken ärver med full äganderätt eller med fri förfoganderätt. Om en make ärver med full äganderätt innebär det i princip att efterarvsrätt är utesluten (efterarv uppkommer ju exempelvis genom 3 kap. 9§ ÄB om arvsavstående till efterlevande make).

Vanligast vid arvsavstående är att den andre maken innehar hela kvarlåtenskapen med fri förfoganderätt som därför resulterar i att när make M avlider så fördelas kvarlåtenskapen lika med 1/5 var av 800 000 kr.

För att vara säker på vad testamentet får för konsekvenser och vad dessa underskrifter egentligen står för skulle jag kontakta en jurist för att få klarhet i detta. Det är säkert inget komplicerat, men eftersom jag inte har mer information kan jag inte vidare uttala mig särskilt om er situation – vilket en jurist som sätter sig in i ert fall kan.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänliga Hälsningar

Evelina Karhu
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (918)
2019-05-14 Arv till utländsk medborgare
2019-05-07 Hur sker arvsfördelning mellan gemensamma barn och särkullbarn vid efterarv?
2019-05-07 Ärver maken eller särkullsbarnen?
2019-05-07 Hur ärver särkullbarn respektive gemensamt barn?

Alla besvarade frågor (69197)