Vad händer med en enskild firma vid skilsmässa?

2017-09-26 i Övrigt
FRÅGA
Hej!Ett gift par har startat enskild firma som är skriven i fruns namn. Manen har tagit ett banklån och ett privat lån för att starta upp verksamheten i samförstånd med frun för att få en lägre ränta. Pengarna har gått in på den enskilda firmans konto, vilket kan verifieras. Nu ska paret skiljas och den enskilda firman ska säljas eller läggas ner. De har en gemensam villa som är skriven på mannen.1. Om inte tillgångarna i den enskilda firman räcker för att betala de lån som tagits i mannens namn för uppbyggnad av den enskilda firman. Ska man då betala dessa skulder genom den totala tillgången i bostaden vid en eventuell försäljningen av denna.2. Om skilsmässan och bodelningen blir klar inom kort och det finns en löpande hyresskuld under 1 år framöver för den enskilda firmans lokal. Vem ska betala den?3. Om man kommer överens om att betala halva lokalhyran var under återstående tid och den ena parten efter en tid inte fortsätter att betala sin del av hyran. Vem blir betalningsskyldig under den återstående tiden.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ägaren är personligt ansvarig för företagets alla skulder
En enskild firma eller enskild näringsverksamhet är en företagsform där företagets organisationsnummer är samma som ägarens personnummer. Ägaren, vilket i detta fallet är frun, är personligt ansvarig för företagets alla skulder och ekonomin är därmed nära sammankopplad med ägaren.

1. Varje make svarar för sina skulder
Äktenskap upplöses genom den ena makens död eller genom äktenskapsskillnad (1 kap. 5 §). Reglerna kring äktenskapsskillnad eller "skilsmässa" finns i äktenskapsbalken. När ett äktenskap upplöses, ska makarnas egendom fördelas mellan dem genom bodelning. Bodelning behövs dock inte, om makarna har endast enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken (9 kap. 1 §). I bodelning skall makarnas giftorättsgods ingå. (10 kap. 1 §). En makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom (7 kap. 1 §).

Om inget annat finns avtalat ska alltså makarnas gemensamma bostad ingå i bodelningen. Varje make råder dock över sin egendom och svarar för sina skulder (1 kap. 3 §). Det innebär att mannen i det här fallet, ensam är betalningsskyldig för de lån som han har tagit i sitt namn. En makes tillgångar används aldrig för täckning av den andras skulder. Ett exempel får illustrera detta.

Säg att hustrun har giftorättsgods på 100' kronor medan mannen har giftorättsgods på 150' kronor. Hustrun har inga skulder medan mannen har 250' kronor i skulder. Det som då delas lika är hustruns 100' kronor eftersom att mannen inte har något över efter att skulderna är betalda, han har inte ens så att det räcker till att täcka sina skulder. Hustrun får alltså 50' kronor och mannen får 50' kronor. Mannen får därmed inte heller hela hustruns giftorättsgods på 100' kronor trots att hans skulder är på samma summa, utan han får bara den delen han har rätt till enligt likadelningsregeln (11 kap. 3 §).

Vad jag försökt förklara här är att det är inte givet att skulderna betalas genom en försäljning av den gemensamma bostaden eftersom mannen själv ansvarar för sina lån han har tecknat i sitt namn, även om de råkar vara till förmån för den enskilda firman. Huvudregeln är att giftorättsgodset ska delas lika, har den ena maken mer skulder än tillgångar återstår ju dock ingenting till delning. Då går man vidare och delar den andra makens giftorättsgods - här skulle mannen eventuellt kunna få ut en del som han kan använda till att täcka ytterligare skulder.

2. En enskild firma kan inte hyra en lokal
En enskild firma är inte en juridisk person och kan därmed inte hyra en lokal. Svaret på vem som ska betala den löpande hyresskulden är därför den som har tecknat avtalet. Eftersom jag inte vet vem som här har tecknat avtalet kan jag tyvärr inte svara på vem blir betalningsskyldig.

3. Den som har tecknat hyresavtalet är också betalnignsansvarig
Om man kommer överens om att betala halva lokalhyran var under återstående tid bör parterna teckna ett skriftligt avtal om detta, annars blir den som har tecknat avtalet med hyresvärden ensam betalningsskyldig. Ifall parterna tecknar ett avtal om att betala hälften var är de solidariskt betalningsskyldiga. Men om det finns ett tidigare tecknat avtal som bara står på en av parterna gentemot hyresvärden kan han välja att kräva hela summan från den parten, tredje man binds nämligen inte av ett i efterhand upprättat avtal om gemensam avbetalning. Däremot kan den den ena parten då kräva in betalningen i efterhand av den andra parten, som inte betalat det han genom det upprättade avtalet förbundit sig att göra.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Äktenskapsbalken hittar du här.

Vänliga hälsningar,

Anna Ståhlklo
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (84)
2021-10-20 VD har ingått avtal utan tillåtelse från bolagsmän
2021-10-12 Kan man tvingas att delta i en vägsamfällighet?
2021-07-22 Handläggningstid ansökan om andrahandsuthyrning
2021-06-29 Kan en person med näringsförbud köpa och äga aktier?

Alla besvarade frågor (97585)