Vad händer med en bostadsrätt när sambor separerar?

2015-08-01 i Bodelning
FRÅGA
Har köpt en lägenhet tillsammans med min son. Jag äger 90 % och sonen 10%. Sonen ska bo där tillsammans med sin flickvän. De ska inte betala något på varken lån eller amorteringar utan endast betala hyran, mm. Vad gäller enligt sambolagen om de eventuellt skulle gå isär? Har flickvännen någon sorts besittningsrätt? Vi är muntligt översens om att det är jag och sonen som äger lägenheten och om det skiter sig så är det sonen som ska bo kvar.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Det man skulle kunna tänka sig är naturligtvis att de 10 % av lägenheten som din son äger kunde övergå helt eller delvis till flickvännen på grund av bodelning vid en separation. I övrigt finns det ingenting som skulle kunna ge flickvännen någon rätt till lägenheten; det kan exempelvis i princip inte uppstå någon rätt att bo kvar i lägenheten efter separationen. Det finns dock några saker till att ta upp angående bodelning.

Lägenheten är naturligtvis en "gemensam bostad", och därtill har den vad jag förstår köpts just för att sonen och flickvännen skall kunna flytta in. Enligt 3 och 5 § § Sambolagen (här) är bostaden därför samboegendom och ingår i en eventuell bodelning. Det är dock naturligtvis endast sonens 10 % som är samboegendom. Ett resultat av bodelning kunde som sagt bli att en del av dessa 10 % skulle övergå till flickvännen. Hur utfallet skulle bli beror bland annat på egendomsförhållandena i övrigt, men även på att 16 § Sambolagen innebär att den som bäst behöver bostaden kan få den på sin lott vid bodelningen (exempelvis om den ena sambon helt uppenbart kommer att ha svårare att hitta ny bostad), förutsatt att detta är skäligt. Det faktum att du och din son samäger bostaden samt att det endast är 10 % som skulle ingå i en bodelning torde innebära att ett övertagande vore oskäligt.

En bodelning är dock i vilket fall som helst inte obligatorisk, utan den ena sambon måste enligt 8 § Sambolagen begära det. Det normala är naturligtvis att man sköter fördelningen av gemensam egendom informellt. Om ni vill vara absolut säkra på att det inte blir några problem med lägenheten, finns dock även möjligheten enligt 9 § Sambolagen att samborna avtalar om att lägenheten inte skall ingå i en framtida bodelning eller att ingen bodelning alls skall ske. Ett sådant avtal måste vara skriftligt och undertecknat av båda samborna.

Kort sagt finns det en möjlighet att en del av bostaden skulle kunna gå över på flickvännen vid en separation, men det är inte så att hon automatiskt får någon rätt att bo kvar. Om ni är överens finns det väl dessutom goda chanser att flickvännen inte alls skulle vilja ta över en del av bostaden vid en bodelning, utan istället nöjde sig med annan samboegendom. Om ni vill säkra bostaden ytterligare, är det även möjligt att redan nu avtala om att den inte skall ingå i en framtida bodelning!

Hoppas att svaret klarade upp läget något!

Hälsningar,

Thommy Södergård Åkesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2683)
2020-11-30 När är det för sent att begära jämkning av bodelning efter dödsfall?
2020-11-30 När ska bodelningslikviden betalas vid skilsmässa?
2020-11-30 Ska fastighet som ärvts innan äktenskap. ingå vid bodelning?
2020-11-30 Kan man ta tillbaka en hyresrätt som blivit tilldelat den ena maken i bodelningen?

Alla besvarade frågor (86836)