Vad händer med en avliden persons konton på sociala medier?

2019-10-05 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej, Vad händer med en persons privata mailkonton, Facebook, Instagram och andra sociala mediekonton när en person avlidit? Normalt sett ska ingen nära anhörig eller vän veta lösenorden till dessa konton. När någon avlidit - försvinner dessa konton då ifrån nätet? Vem tar bort dessa konton då?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När någon avlidit försvinner inte dennes sociala mediekonton automatiskt. Det är upp till anhöriga att kontakta företaget om man önskar att kontot tas bort. Det är vanligt förekommande att anhöriga kontaktar sociala medier med en sådan önskan, och många företag har därför en policy om hur de hanterar avlidna personers konton.

Facebook har en informationssida om vad efterlevande kan göra. Anhöriga kan begära att kontot tas bort, eller att det ska finnas kvar men göras om till en minnessida. De beskriver en minnessida enligt följande:

"Minnessidor är en plats där vänner och familj kan samlas och dela sina minnen när en person har gått bort. När du gör om ett konto till en minnessida bidrar det även till att skydda kontot genom att ingen annan kan logga in på det."

Instagram har en liknande policy som man kan läsa om på deras hemsida. Även där kan man som anhörig välja att kontot ska tas bort eller göras om till en minnessida.

När det gäller övriga sociala medier får man undersöka deras policy angående avlidna personer. Den avlidnas privata mailkonton kan man också begära tas bort. Exempelvis Gmail har en informationssida om hur man går till väga för att göra det.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?