Vad händer med egendomen vid separation eller dödsfall?

2020-07-13 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Vi är gifta men bor separat i vår sin bostad. Vad händer med var och ens egendom om vi separera eller någon av oss gå bort? Vi båda har egna barn men inga gemensamma barn. Har vi rätt till den andres egendom vid separation eller dödsfall. Det finns inget avtal mellan oss. Tack för svar.
SVAR

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga.

Som jag förstår det har ni inte upprättat något testamente och/eller äktenskapsförord som skulle påverka den andres egendom vid separation eller dödsfall. Jag har inte fått någon information om hur länge äktenskapet varat eller övrig information om äktenskapet i övrigt. Jag strukturerar mitt svar genom att beskriva hur det generellt sett ser ut vid en separation och dödsfall i en familjesituation som ni befinner er i.

Tillämpliga lagar äktenskapsbalken (ÄktB) respektive ärvdabalken (ÄB).

Bodelning vid separation
Vid en eventuell separation görs först upp en bodelning där era tillgångar delas i hälften var mellan er (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). Det som fördelas är giftorättsgods (10 kap. 1 § ÄktB). Giftorättsgods är egendom som tillhör makarna i ett äktenskap och som omfattas av giftorätt, det vill säga en makes framtida rätt i den andre makens egendom. All egendom som inte är enskild egendom utgör giftorättsgods (7 kap. 1 § ÄktB). Enskild egendom kan vara något som genom testamente eller gåva uttryckligen ansetts inte höra till en framtida bodelning. Vad som utgör enskild egendom framkommer av 7 kap. 2 § ÄktB.

Bodelning följt av arvskifte vid dödsfall
Vid dödsfall sker det först en bodelning på samma sätt som ovan. Efter bodelningen sker ett arvskifte. Vid arvskiftet erhåller den avlidne makens barn sin/sina arvslott(er). De delar arvet sinsemellan (3 kap. 1 § ÄB). Skulle ni haft gemensamma barn skulle deras arvslotter tillfalla den efterlevande maken varav barnen när denne avlider skulle få ut sin del av arvet, men eftersom det här är frågan om särkullbarn (barn till make som inte den andra maken är förälder till) fås arvet ut direkt.

Hoppas ni fick svar på er fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3590)
2021-02-28 Skolfråga - besvaras ej
2021-02-28 Kan jag återkalla giftorätten i enskild egendom?
2021-02-27 Värdering av lösöre
2021-02-25 Amerikanskt medborgarskap och insemination

Alla besvarade frågor (89861)