Vad händer med efterlevandes makes/-as tillgångar om den avlidne testamenterat bort sin förmögenhet?

Min mammas kusin som är ca 80 år vill upprätta ett testamente då han ej har andra släktingar än mej. Hans fru har långt gången alzheimers och kan dock inte upprätta ett eget testamente. Vad händer om han skulle gå bort innan sin fru och hon inte har något testamente. Han vill ju inte att arvet ska gå till allmänna arvsfonden

Mvh marie

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Finns inget testamente skulle din mammas kusins fru ärva av honom enligt 3:1 ärvdabalken. Om han testamenterar sin förmögenhet till dig så ändrar han arvsordningen. Vid hans bortgång kommer isåfall först en bodelning innan arvskifte kan ske, 9:1 ÄktB jämte 23:1 ÄrvB. Vid bodelningen kommer gemensamma tillgångar delas så de får hälften var, med undantag för om något gjorts till enskild egendom, 11:3 ÄktB. Efter den beräkningen gjorts, så ska deras giftorättsgods delas upp på lotter. Den part som bäst behöver bostaden kommer att ha förtur att få den på sin lott, om inte hans fru bor på demenshem så är det svårt att tänka att hon inte skulle ha bäst behov av huset. Om det anses som hans fru har störst behov av bostaden kommer du få andra tillgångar som täcker upp bostadens värde, finns det inte tillräckligt med tillgångar för det kommer hon att behöva köpa ut dig ur bostaden, 11:8-9 ÄktB. Har hon inte möjlighet att köpa ut dig, så kan ni avtala om att du ska överta bostaden som ägare men att hon kommer ha fortsatt nyttjanderätt t.ex., men eftersom jag inte vet vilka tillgångar som ingår så stannar jag härvid.

Det enda som kan begränsa din rätt att ta din mammas kusins andel om han testamenterat den till dig är ett minimumbelopp på motsvarande 4 prisbasbelopp om hon inte redan fått ut egendom för det värdet vid bodelningen i t.ex. bostaden eller övriga tillgångar. Prisbasbeloppet ändras för varje år, hade mannen avlidit idag hade hans fru haft rätt till 47 300x4 = 189 200, 3:1 2 st ÄrvB.

Om hans fru inte heller har några släktingar vid liv kommer hon att behöva upprätta ett testamente för att inte allmänna arvsfonden ska ärva hennes andel. Om hon som du säger är dement dvs sjukdom kanske förhindrar henne att kunna upprätta ett testamente, så krävs det bara att hon gör en egenskriven lapp, som hon undertecknar, när där det tydligt framgår att hon vill du ska ärva hennes andel. Eller alternativt att hon uttalar sin vilja inför två vittnen (läs vad som krävs för vittnen 10:1-2).

Hoppas detta är svar på din fråga,

Med vänlig hälsning,

Jessica SarhedeRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”