Vad händer med bostaden vid skilsmässa?

2020-05-16 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Min fästman äger ett hus. Jag bor i hyresrätt. Nu funderar vi på atr jag ska flytta till hans hus o gifta oss. Min fråga är vad händer om vi skulle skilja oss, kan han då bara slänga ut mig från huset? Har jag någon säkerhet så jag kan bo kvar tills jag hittar en annan bostad. Jag är rädd för atr bli bostadslös ifall det skulle bli skilsmässa. Jag har anmärkningar och kan inte få någon bostad på många år.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som makar är varje makes egendom giftorättsgods i den mån det inte är enskild egendom (7 kapitlet 1 § äktenskapsbalken). Alltså är allt som inte är enskild egendom att anse som giftorättsgods och den egendomen har varje make rätt till halva värdet av. Vad som är att anse som enskild egendom framgår av lagtexten som:

1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,

2. egendom som en mage har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda,

3. egendom som en make erhållit genom testamente med det billkoret att den ska vara mottagarens enskilda,

4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtare ska vara mottagarens enskilda,

5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det billkoret att egendomen ska vara mottagarens enskilda,

6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1-5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild. (7 kapitlet 2 § äktenskapsbalken).

Är egendomen uppräknad på den listan anses den som enskild och ska inte delas lika på vid en separation (10 kapitlet 1 § äktenskapsbalken). Första punkten i listan anger att enskild egendom är sådan egendom som genom äktenskapsförord är att anse som enskild. Detta innebär att makar, eller blivande makar, kan skriva ett äktenskapsförord för att bestämma att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara hans eller hennes enskilda egendom (7 kapitlet 3 § äktenskapsbalken). Egendom som har gjorts till enskild genom ett sådant äktenskapsförord kan ingå i bodelningen ändå om makarna kommer överens om det vid bodelningen. Har makarna kommit överens om detta ska det därmed ses som giftorättsgods (10 kapitlet 4 § äktenskapsbalken).

Med makas gemensamma bostad avses bland annat fast egendom som makarna eller någon av dem äger (7 kapitlet 4 § äktenskapsbalken). Så även om din fästman i detta fall äger en bostad redan innan kommer denna bli er gemensamma bostad vid giftermål. Din fästman har alltså en möjlighet att skriva ett äktenskapsförord gällande bostaden och göra den till sin enskilda egendom. Däremot finns det en undantagsregel. Denna anger att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad har rätt att få denna egendom i avräkning på sin lott vid bodelning (11 kapitlet 8 § äktenskapsbalken). Skulle en sådan situation uppstå spelar alltså äktenskapsförordet ingen roll, utan den som behöver bostaden bäst kan få den.

Sammanfattningsvis kommer bostaden att ses som er gemensamma vid giftermål, om inte din fästman genom äktenskapsförord gör bostaden till sin enskilda egendom. En undantagsregel kan dock göra så att den som bäst behöver bostaden kan få den om det skulle uppstå en separation.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Isabelle Engström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (965)
2020-10-23 Har make rätt till hälften av testamenterat arv vid äktenskapsskillnad?
2020-10-19 Vilka dokument behöver jag för att styrka skilsmässan i det land vi gifte oss?
2020-10-18 När är en skilsmässa befogad?
2020-10-08 Kan jag köpa en bil under skilsmässoprocessen?

Alla besvarade frågor (85296)