Vad händer med bostaden vid äktenskapsskillnad?

2017-04-29 i Äktenskapsskillnad
FRÅGA
Hej. Jag flyttade in i min frus hus 2009 gifte oss 2010. Inget äktenskapsförord. Har betalt en summa till henne var månad, för räkningar i huset. Kan jag kräva några pengar nu när vi skils åt o huset ska säljas.Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om hur makars egendom fördelas vid en skilsmässa finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Vid en äktenskapsskillnad ska er egendom delas upp mellan er i en bodelning (9:1 ÄktB). Det är endast så kallat giftorättsgods som ska delas mellan er enligt 10:1 ÄktB. Utgångspunkten är att all er egendom är giftorättsgods i den mån egendomen inte är enskild (7:1 ÄktB). Enskild egendom är:

1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,

2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,

4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,

5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild. (7:2 ÄktB)

Förutsatt att huset inte är undantaget som enskild egendom enligt någon av punkterna ovan så ska värdet av det delas jämt mellan er.

En undantagsregel från en jämn fördelning av värdet finns i 12:1 ÄktB som säger att om det anses oskäligt att dela ert giftorättsgods mellan er kan en part få behålla mer av sitt giftorättsgods i bodelningen. Det kan till exempel vara oskäligt på grund av ett kort äktenskap (normalt kortare än 5 år). En hälftendelning kan vidare anses oskälig om en av er har betydligt större förmögenhet.

För att ge ett utförligare svar krävs mer information men förutsatt att huset inte anses utgöra enskild egendom och att jämkning inte har begärts har du rätt till hälften av värdet av huset.

Hoppas du fått svar på din fråga annars är du välkommen att återkomma!

Vänligen,

Beatrice Rälg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskapsskillnad (1104)
2021-11-27 Kan en make få tillbaka skadestånd efter bodelning?
2021-11-20 Hur upplöser jag ett äktenskap som ingåtts utomlands?
2021-11-05 Kan jag förkorta betänketiden vid en skilsmässa?
2021-10-31 Vad händer med boendekostnader och barn om maka flyttar ut innan skilmässan är klar?

Alla besvarade frågor (97388)