Vad händer med bolånet när hus byter ägare?

Jag och min fru ska skilja oss, hon gav mig 50% av huset när vi gifte oss. Nu när vi ska skilja oss så tänkte jag ge tillbaka den delen jag fick av henne. Om jag ger henne min del av huset kan man då göra så att jag avskrivs från lånet på huset och hon tar över hela lånet med samma förutsättningar, jag menar att hon får ha lånet som det är nu tills avtalstiden löpt ut?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig? 

Det är äktenskapsbalken (ÄktB) som reglerar frågor om bodelning och lottläggning mellan makar.  

Vad händer med egendom vid en skilsmässa? 

All egendom som makarna äger ska ingå i en bodelning (10:1 ÄktB) när ett äktenskap upplöses (1:5 och 9:1 ÄktB), så länge egendomen är giftorättsgods, vilket är all egendom i den mån egendomen inte är enskild (7:1 ÄktB). Egendom kan dock förbli enskild genom ett äktenskapsförord, eller genom gåva, arv eller testamente med villkor om att ärvd egendom ska förbli enskild (7:2 ÄktB). För er del verkar huset vara giftorättsgods som ska delas lika mellan er vid skilsmässa. 

Hur går en bodelning till i praktiken?

Själva bodelningen går till på det sätt att man först beräknar alla tillgångarnas värde efter avdrag för var och ens skulder, och sedan läggs tillgångarnas värde ihop och fördelas lika mellan makarna (11:1–3 ÄktB). Rent praktiskt går bodelningen till genom att varje make får ta den egendom som de äger på sin lott (11:7 ÄktB). Eftersom ni båda äger huset lika mycket, så kan ni avtala om vem som ska få huset och därmed även vem som ska överta lånet på huset. För din del skulle det betyda att du antingen får ta del av andra tillgångar så att bodelningen blir rättvis eller att din maka betalar dig för det som är kvar om du ger henne din andel av huset (11:9 ÄktB). Om du däremot önskar att din maka ska behålla hela huset utan att behöva kompensera dig för huset, så kan du ge bort din andel av huset som gåva till din maka och därefter kan ni skriva ett äktenskapsförord där huset ska anses tillhöra din makas enskilda egendom.  

Hur ger makar varandra gåvor? 

Generellt gäller andra regler när makar ska ge varandra gåvor. Att lova att ge en gåva är inte bindande för den som lovar att ge en gåva (8:2 ÄktB). Det betyder att du måste följa formkraven om du önskar att ge bort din andel av huset i gåva till din maka. Det enklaste är egentligen att skriva ett gåvobrev där det framgår att du vill ge bort din andel av huset till din maka och lämna över gåvobrevet till henne. Därefter behöver du registrera gåvan, eftersom det rör sig om ett hus av större värde (8:1 ÄktB). Du ska då skicka en ansökan om registrering av gåvan hos Skatteverket, som i sin tur registrerar gåvan i ett äktenskapsregister (16:1–2 ÄktB). Därefter kan ni upprätta ett äktenskapsförord.  

Avslutande ord

Svaret på din fråga är följande. Om din maka ska få huset, så kommer hon även att ta över lånet på huset och du kommer då att vara befriad från lånet. Detta görs genom lottläggningen av giftorättsgodset, dvs. fördelningen av egendomen sinsemellan er. Om du vill ge bort din andel av huset som gåva, så kan du göra så genom att upprätta ett gåvobrev, ge det till din maka och registrera gåvan hos Skatteverket. Därefter kan ni upprätta ett äktenskapsförord där det står att huset kommer vara din makas enskilda egendom. På så sätt kommer hon inte behöva kompensera dig vid en bodelning, om det är det som ni önskar. 

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000