Vad händer med arvet om det finns särkullbarn?

2020-04-21 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag är gift och har 2 gemensamma barn med min man. Han har sen innan 1 son med en annan. Vad händer när han dör? Man vi säkra att jag kan få bo kvar genom att testamentera mindre till honom nu? Men att han får en del när jag dör?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I enlighet med 2 kap. 1 § 1 st. Ärvdabalken (ÄB) är det arvlåtarens barn som tillhör den första arvsklassen, det är de som i första hand har rätt att ärva. Enligt 2 stycket är huvudregeln att barnen till den avlidna personen ska ärva lika mycket. I detta fall då din man har 3 barn har de som huvudregel rätt till 1/3 av arvet vardera. 1/3 av arvet utgör barnens arvslott.

I detta fall är du och din man gifta, detta innebär att din makes kvarlåtenskap (arvet) ska tillfalla dig om han skulle avlida i enlighet med 3 kap. 3§ ÄB. I samma bestämmelse framgår det dock att detta inte gäller när den avlidne efterlämnar ett särkullbarn, ett barn som endast den maken är förälder till. Din makes son har rätt att få ut sin arvslott direkt men kan välja att avstå från den rätten i enlighet med . Era gemensamma barn kan dock inte kräva att få ut något arv utan får först ta del av det när du gått bort.

Det går att testamentera så att ens barn får ut ett arv som är mindre än dennes arvslott. Bröstarvingar har dock alltid rätt till sin s.k. laglott som utgör hälften av arvslotten, se 7 kap. 1§ ÄB.

För att svara på din fråga: Det går att testamentera så att sonen får ut mindre i arv men han har rätt att få ut sin laglott om han inte väljer att avstå från den.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen!

Med vänlig hälsning

Hanne Nielsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1141)
2021-02-28 Fördelning av arv
2021-02-26 Hur mycket ärver mina särkullbarn om jag och min make har ett inbördes testamente?
2021-02-23 Fråga om efterarv och andelsberäkning när en av arvtagarna är ett särkullbarn
2021-02-14 Särkullbarns rätt till arv

Alla besvarade frågor (89907)