Vad händer med äktenskapsförord och inbördes testamente vid skilsmässa?

2017-10-02 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej, Har ett registrerat äktenskapsförord samt ett inbördes testamente då det finns särkullsbarn. Vår skilsmässa har nu gått igenom och jag undrar vad som händer med de båda dokumenten. Faller de automatiskt eller behöver de "dödas" på något sätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av ÄB 11 kap. 8 § framgår en presumtion om att ett inbördes testamente inte längre ska gälla om äktenskapsskillnad inträffar innan någon av makarna avlider. Eftersom er skilsmässa har gått igenom föreligger alltså en presumtion om att ert testamente nu saknar verkan. Du behöver med andra ord inte vidta några rättsliga åtgärder för att ogiltigförklara testamentet, utan en äktenskapsskillnad medför att testamentet därmed är utan verkan.

Äktenskapsförord är en form av avtal som reglerar vilken egendom som ska ingå i en framtida bodelning. En bodelning blir aktuell om makar skiljer sig eller någon av dem avlider. Efter slutförd bodelning så kommer äktenskapsförordet inte längre ha någon funktion eftersom det är ett avtal som enbart rör äktenskapet. Ert registrerade äktenskapsförord har således redan "spelat ut sin rätt" nu i samband med bodelningen till följd av er skilsmässa. Det finns därför ingen anledning att avregistrera ett äktenskapsförord. Då äktenskapsförordet upprättades mellan dig och din tidigare make kan det exempelvis inte gälla i ett eventuellt framtida äktenskap.

Hoppas att du är nöjd med svaret på din fråga.

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?