Vad händer för särkullbarnen om efterlevande ger bort egendom som innehas med fri förfoganderätt?

Hej

Min pappa har gått bort och i testamentet står det att hans sambo har fri förfoganderätt men får således inte ge bort i gåva eller testamentera bort vårt arv som särkullsbarn.

vad händer om hon skänker vars en stor summa pengar till sina barn efter vårt registrerat arv bryter inte hon mot testamentet då.eller räknas hennes barns arv bort med dom pengar dom fått innan hennes bortgång.

vad gör vi särkullsbarn om hon ger bort pengar vi har ingen koll på kontot

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Arv regleras i ärvdabalken (ÄB), vilket är den lag som jag kommer hålla mig i.

Sambor är utanför ärvdabalken och ärver därför normalt inte, men ett testamente går före den legala arvsordningen.

Först, som särkullbarn har ni alltid rätt att få ut er laglott. Laglotten utgör hälften av sin arvslott (3 kap. 1§ + 7 kap. 1§ ÄB). Bröstarvingar tar lika del av kvarlåtenskapen, detta är arvslotten (2 kap. 1§ ÄB). Alltså er pappas kvarlåtenskap delas på hur många barn den avlidne har, det är barnens enskilda arvslott. Laglotten har ni rätt att få ut av kvarlåtenskapen direkt, detta görs genom att påkalla jämkning av testamentet enligt 7 kap. 3§ ÄB. Resterande av kvarlåtenskapen får er pappas sambo inneha till dess att hon går bort.

Fri förfoganderätt

En person som innehar egendom med fri förfoganderätt är i stort sett fri att använda egendomen som den vill. Självklar begränsning är att man ej får testamentera bort sådan egendom då ingen äganderätt föreligger. En annan begränsning är regeln i 3 kap. 3§ ÄB där ersättning kan utgå till efterarvingarna, i fall där den efterlevande väsentligen har minskat egendomen genom gåva eller annan liknande handling. Förutsättningarna är att det har gjorts utan otillbörlig hänsyn till efterarvingarna, exempelvis syftet var att lämna så lite arv som möjligt till dem, samt att värdeminskningen var på minst en fjärdedel (NJA 2013 s.736).

Sammanfattningsvis, som bröstarvingar har ni rätt att få ut er del som laglott direkt. Resterande ska innehas av er pappas sambo så länge i enlighet med testamentet. I fall att hon utan hänsyn till er, gör av med en stor del (minst en fjärdedel) av egendomen exempelvis skänker bort den, kan ni få ersättning för den värdeminskningen.

Jag hoppas att detta gav svar på din fråga! Om inte får du gärna återkomma.

Med vänliga hälsningar!

Erica LagerRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning