Vad grundar sig den såkallad "straffrabatten på?

2021-04-26 i Påföljder
FRÅGA
Hej!Vad grundar sig den såkallad "straffrabatten på, alltså finns det någon norm eller praxis?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag antar att det är straffrabatten för unga som du menar när du skriver "straffrabatten".

Denna ungdomsrabatt utgår från bestämmelsen i 29 kap 7§ Brottsbalken som stadgar att om någon har begått brott före 21 års ålder, skall hans eller hennes ungdom särskilt beaktas vid straffmätningen. Här är det åldern vid brottet som är avgörande. Bestämmelsen grundar sig i ett allmänt handlingsmönster att man ska, om möjligt, hålla ungdomar utanför fängelserna. Man skall helt enkelt visa en större tolerans mot ungdomar som begår brott jämfört med vuxna som gör detsamma. Om det inte går att ta bort fängelse som en del av påföljden skall vistelsen vara kortvarig för en person som är under 21 år.

Bestämmelsen kom till i samband med resten av Brottsbalken men det ges i förarbetena till brottsbalken inga specifika riktlinjer för hur ungdomsrabatten ska tillämpas. Det finns dock vissa riktlinjer enligt praxis. Det bör dock noteras att det inte finns några fasta procentsatser då strafflängden fortfarande varierar från fall till fall. Enligt Högsta domstolen är det inte enbart åldern som är avgörande för hur stor straffnedsättning som ska ske utan även andra omständigheter, straffets längd samt brottets art är också omständigheter som är av betydelse. Nedan finner du den tabell som används som riktlinje:

En 15-årig gärningsman ska tilldelas 1/5 av strafflängden för det brott han blivit dömd.

En 16-årig gärningsman ska tilldelas 1/4 av strafflängden för det brott han blivit dömd.

En 17-årig gärningsman ska tilldelas 1/3 av strafflängden för det brott han blivit dömd.

En 18-årig gärningsman ska tilldelas 1/2 av strafflängden för det brott han blivit dömd.

En 19-årig gärningsman ska tilldelas 2/3 av strafflängden för det brott han blivit dömd.

En 20-årig gärningsman ska tilldelas 3/4 av strafflängden för det brott han blivit dömd.

Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Hälsningar,

Josefine Lovborg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1585)
2021-10-13 VAL AV PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT
2021-10-12 PÅFÖLJD VID NARKOTIKABROTT OCH GROVT VAPENBROTT
2021-10-10 Kan man begära ett fängelsestraff istället för att betala böter?
2021-10-04 Preskriptionstiden vid brott mot knivlagen samt gallring i belastningsregistret vid dagsböter

Alla besvarade frågor (96466)