Vad göra vid kränkning av laglott?

2020-08-17 i Laglott
FRÅGA
En avliden fader har skrivit ett testamente där den ena arvingen är sonen den andra dennes sambo.Men i testamentet så får den avlidnes son endast ett hus i Spanien värde ca 300.000 kr men resten av arvet som är värt ca 3 miljoner är testamenterat till sambon.Frågan är, går detta? Har inte sonen rätt till sin laglott? Vänligen
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag strukturerar mitt svar genom att först förklara mer generellt hur det står till för bröstarvinges (barns) arv och friheten att testamentera för att sedan mer specifikt förklara hur det företer sig i just det här fallet. Det är fråga om arv vilket innebär att ärvdabalken (ÄB) är tillämplig lag.


Bröstarvinge har rätt till hälften av sitt arv, det vill säga laglott
Som bröstarvinge har man rätt till laglott, som utgör hälften av arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Detta är det så kallade laglottsskyddet. Det här betyder att en arvlåtare kan testamentera bort en del av en bröstarvinges arv men inte mer än hälften eftersom bröstarvingar garanteras hälften av sin arvslott (sin del av arvet).


Huvudregeln är att man fritt får förfoga över sin egendom
Man får fritt förfoga över sin egendom, bland annat genom att upprätta ett testamente. Det här kommer emellertid med förbehåll. Ett förbehåll är, som om ovan nämnt; laglottsskyddet. Skyddet innebär att arvlåtaren kan testamentera bort hälften av arvslotten. Den andra hälften tillfaller bröstarvinge i form av laglott enligt laglottsskyddet.


Hela arvet tillfaller sonens arvslott och denne har, genom laglott, rätt till hälften av sin arvslott
Sambor saknar arvsrätt och kan således bara ärva genom testamente. Sambor har således ingen arvslott. Arvslotten fördelas gemensamt mellan bröstarvingar. Här finns det bara en bröstarvinge, vilket betyder att hela arvet på 3 miljoner faller på dennes lott. Laglotten är hälften av arvslott vilket betyder att sonen är garanterad ett arv om 1,5 miljoner (3 miljoner delat på 2). Laglotten utgör således 1,5 miljoner.Testamentet kränker sonens laglott
Resterande del på 1,5 miljoner kan således fritt testamenteras bort. Det här innebär att det ifrågavarande testamentet kränker sonens laglott. Detta eftersom för mycket testamenterats till sambon vilket leder till att sonens del inte kommer upp till värdet av laglotten. Det här betyder emellertid inte att själva testamentet är ogiltigt i sig.


Sonen måste påkalla jämkning av testamentet
Eftersom testamentet inte blir ogiltigt måste sonen begära jämkning av testamentet för att få ut sin laglott (7 kap. 3 § första stycket ÄB). Om detta inte görs blir sonen tyvärr utan resterande delen av sin laglott. Begäran om jämkning ska ske inom sex månader från att sonen blivit delgiven av testamentet (7 kap. 3 § tredje stycket). Arvinge ska nämligen bli delgiven genom överlämnande av bestyrkt kopia av testamentet (14 kap. 1 § första stycket ÄB). Begäran av jämkning sker genom att meddela testamentstagaren (sambon i det här fallet) eller om så krävs; väcka talan vid domstol.


Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning,

Anton Blomqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (809)
2021-02-26 Kan särkullbarns arv begränsas och kan fastighet överlåtas till barn?
2021-01-31 Bröstarvinges rätt att jämka ett testamente
2021-01-31 Kan barnen bestrida gåva vid sambos död
2021-01-29 Hur ska man beräkna laglotten?

Alla besvarade frågor (89620)