Vad gör vi med upphittat testamente?

2019-06-20 i Testamente
FRÅGA
Hej! Bland min mammas papper som nyligen gick bort, så hittade vi ett testamente som hennes förra sambo har skrivit. Där står att min son ska ärva hälften av hans tillgångar o sedan har 2 personer vittnat om att han skrivit under det. Han lever fortfarande, men vet att han är sjuk. Han har en son. Hur gör man? Finns 2 vad det ser ut som kopior på det.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att ett testamente ska vara giltigt finns vissa formkrav som ska vara uppfyllda. Ett testamente ska upprättas skriftligen och undertecknas med två samtidigt närvarande vittnen (jfr 10 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB). Uppfyller testamentet formkraven är det ett giltigt testamente. Eftersom att testator ännu ej är avliden går det däremot inte att göra testamentet gällande.

Den dag han går bort går det däremot att åberopa testamentet. Det ska i sådana fall delges alla arvingar, som har rätt att bestrida det. En arvinge kan bestrida testamentet om vederbörande anser att det inte uppfyller formkraven, eller att det senare upprättats ett nytt testamente som återkallat det ni har i handen. För det fall att testamentet inkräktar på hans sons laglott kan sonen begära jämkning och har alltid rätt att få ut sin laglott (halva arvslotten). Oavsett vad testamentet stadgar.

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2310)
2019-12-08 Frågor om arv till minderårig och förmyndares rättigheter
2019-12-07 Inskränkningar i testationsrätten
2019-12-07 Testamentera till barnbarn
2019-12-04 När kan man klandra ett testamente?

Alla besvarade frågor (75348)