Vad gör man som familjehem om det bästa för barnet inte är att LVU upphör?

2019-03-02 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Hej. I december 2016 kom en liten 5 veckors pojke till min dotter. Familjehems placerad med ett lvu. Har haft övervakade besök med sin biologiska pappa, 4 timmar i månaden. Socialen har nu gjort en utredning där dom rekomnenderade att pojken som nu är 2 år och 3 månader ska flytta hem till sin biologiska pappa ( som han aldrig bott ihop med) om ca 6 månader. Då är han 2 år och 9 månader. Nu väntar vi på att nämden eller om det är rätten ska säga sitt. Denna lille kille som inte vet om annat än att bo hos mamma och babba ( min dotter och svärson). Jag är hans mormor , han har morfar ,moster, kusiner , farmor, farfar , farbror och övriga släkt och vänner . Precis allt mister han . Ja , givetvis mister vi honom och det är med sorg i hjärtat. Men vi är vuxna vi förstår. Men den lille kommer ju inte att förstå varför inte mamma och babba kommer . Varför vi inte finns mer. Vilket svek detta måste kännas i honom . Han är väldigt verbal och en klok liten kille. Som kommer med sin mammas telefon och vill ringa till mormor. Hans biologiska pappa kommer inte att låta honom ha någon kontakt med oss. Det har kanske inte med saken att göra men vill ändå påtala att den biologiska pappan är 63år. Enligt socialen har min dotter och hennes man inga rättigheter alls. Utan dom är bara en tjänst som familjehem som socialen köpt av dom . Pengar , pengar, pengar. Och den som får betala är en liten kille på 2år och 9 månader. Finns det något att göra ?
SVAR

Hej och tack för att du kontaktar oss med din fråga

Vad innebär LVU?
När behövliga insatser för ett barn inte kan utföras tillsammans med föräldrarna kan socialtjänsten besluta att en särskild bestämmelse för vård av unga skall träda in. Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. LVU används som ett sista skyddsnät och utväg och ett barn som hastigt tvångsomhändertas placeras sedan hos en jourfamilj/familjehem. LVU är endast är en temporär åtgärd och har därmed som mål att upphöra snarast möjligt.

Vad är ett familjehem?
Ett familjehem är ett hem för tvångsomhändertagna barn och ungdomar. Ibland stannar barnet en kortare tid hos familjen och ibland flera år. En del barn bor i sina familjehem tills de blir vuxna och flyttar till egna boenden. Det beror i allra högsta grad på föräldrarnas förmåga att sköta om barnen och barnets vilja att återförenas med föräldern. Det är väldigt viktigt att barnet upprätthåller en kontakt med föräldrarna, även om denne bor i en annan familj, för att alla ska kunna se framåt i processen. Hela idén med familjehemsplacering är att barn i samhället ska få en trygg uppväxt. Barn vill normalt sett ha en god kontakt med sina föräldrar även om ett liv tillsammans på heltid är problematiskt. Det är därför viktigt att familjehemmet och vårdnadshavarna hittar ett samarbete dem emellan. Det finns naturligt föräldrar som vägrar acceptera barnets familjehem och vägrar att samarbeta, vilket inte är för barnets bästa. Det händer även att familjehemmet har åsikter om barnets förälder och vill stänga kontakten dem emellan, vilket inte heller alltid är för barnets bästa.

Det är ändå viktigt att förstå syftet med ett familjehem och inte bli chockad när dagen kommer då barnet ska få börja flytta tillbaka till sina föräldrar. Ett familjehem är som sagt något tillfälligt. Dock blir det skillnad om barnet ska få flytta tillbaka till något som den minns, saknar och har ett behov av, i ert fall mister barnet all trygghet och flyttas till något främmande, vilket inte borde anses vara det bästa.

Barnets rätt och barnets bästa
Alla beslut som myndigheter handlägger kring barn och deras situation ska främst se till barnets bästa. Den grundläggande tanken bakom lagstiftningen är alltid barnets egna rätt och barnets bästa. En förälder har därmed inte rätt till sitt barn utan det är ett barn som ska ha rätt till sina föräldrar, goda relationer och en trygg och ordnad uppväxt.

Precis som du beskriver har inte familjehemmet några rättigheter alls till detta barn men jag skulle säga att det har egentligen inte barnets föräldrar heller. Det som blir problematiskt är att barnet är alldeles för litet för att själv kunna göra sig hörd i en process.

Det låter som att ni är igång med en beslutsprocess kring hur barnet ska kunna övergå att bo hos sin förälder igen, vilket naturligtvis alltid är socialtjänstens främsta uppgift. Ibland har dock inte myndigheten rätt och då är det viktigt att ni som finns i barnets närhet talar för vad som är bäst. För vissa barn är det problematiskt med förändringar och en sådan sak kan verkligen vara det, men det får inte bli en vårdnadsstrid mellan familjehem och förälder utan barnets främsta måste vara i fokus, aldrig de vuxnas.

Min rekommendation
Det viktigaste i allt är självklart att familjehemmet och föräldern samarbetar även om de har olika åsikter om barnets bästa. De kanske tycker samma sak i slutänden, men det krävs en god dialog för att nå samförstånd. Dock är det barnets bästa som gäller och i en sådan speciell situation där ett barn som under hela sitt liv levt i en familj och nu ska flytta till en för den främmande person helt enkelt behöver en barnadvokat som talar för att barnet ska bo kvar. Kontakta ett juridiskt ombud för barn där ni kan diskutera barnets situation i mer detalj och som kan tala för och företräda barnet i processen och framföra allt lyfta fram allt det som talar emot att barnet flyttar, och som även hjälper er att överklaga eventuella beslut.


Jag hoppas verkligen att ni finner en lösning som är bäst för barnet

Jennie Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (552)
2020-08-10 Kan samtal bli indragna med en intagen och hens familj?
2020-08-05 Kan andra än föräldrarna ta över vårdnaden om ett barn som vårdas med stöd av LVU?
2020-07-30 Kan en kommun föra dröjsmålstalan?
2020-07-27 Kan man få vård med stöd av LVM utan bevis på missbruksproblem?

Alla besvarade frågor (82785)