Vad gör man om någon vägrar lämna tillbaks ens testamente?

Hej. Min bror har flyttat in på ett seniorboende, och nu skall hans lägenhet säljas. Han har 3 biologiska barn samt en plastdotter. Vi försäljningen vill dom först se testamentet som skrevs för 20 år sedan. Detta testamente finns hos plastdottern. Och nu vägrar hon att lämna ifrån sig det, hon vill inte komma med en kopia heller. Kan hon göra så, när även min bror vill ha tillbaka testamentet.

Hoppas på snabbt svar.

Vänligen

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Eftersom din bror vill ha tillbaka testamentet och du antyder att det hellre sker tidigare än senare så föreslår jag i första hand att din bror försöker kommunicera en gång till med plastdottern. Går det inte så kan en polisanmälan göras. Innan det görs så har jag dock ett tredje förslag som jag utvecklar nedan.


Jag har tolkat situationen så att "plastdottern" som till en början antagligen haft lov att ha testamentet numera vägrar överlämna det trots att din bror begärt det. Detta skulle kunna tolkas som att en besittningsrubbning ägt rum som orsakar din bror olägenhet (han kan inte se över sin yttersta önskan såsom den uttrycktes för 20 år sedan) och därför kan eventuellt straffansvar för Egenmäktigt förfarande (se 8 kapitlet 8 § 1 stycket 2 meningen Brottsbalken) utkrävas. Jag säger detta med betoning på eventuellt eftersom ett domslut beror på många faktorer, men jag drar ändå den slutsatsen baserat på min tolkning av din fråga.

Mitt råd är dock att polisanmälan borde vara en absolut sista utväg, och det är inte heller den mest effektiva lösningen eftersom det går att, helt enkelt, utfärda ett nytt testamente och därmed göra hela konflikten/problemet irrelevant.

När ett nytt testamente upprättas så har det i praxis tolkats som att det äldre testamentet återkallats, men för att vara säker på att inga tvivel ska råda om saken så kan en kort rad förklara för läsaren att det här testamentet ersätter alla tidigare handlingar.


Vad är formkraven för testamenten?

Enligt 10 kap. 1 § ÄB ska testamentet upprättas inför två vittnen. Testator (den som skriver testamentet) ska egenhändigt underteckna handlingen i vittnenas närvaro. Dessa ska också skriva under testamentet, och av testamentet ska det framgå vad vittnena heter, deras yrken och deras hemvist (se 10 kap 2 § ÄB). Kort sagt ska alltså både testator och testamentsvittnen skriva sina personuppgifter, men det är bara vittnena som måste göra sin hemvist känd på testamentshandlingen.

De två vittnena behöver inte veta vad testamentet innehåller, men de måste veta att det är ett testamente de bevittnar. Kom ihåg att vittnena inte får vara någon som gynnas av ett förordnande. Så om du testamenterar bort din bil till en kompis som också bevittnar testamentet så är testamentet ogiltigt avseende bilen.

Inte heller syskon, föräldrar, make, sambo, någon som är under femton år eller lider av en psykisk funktionsvariation får bevittna testamente, se 10 kap. 4 § ÄB. Det viktigaste är att testamentet är tydligt och klart, daterat och undertecknat, samt att två vittnen som inte får någonting genom testamentet väljs.
Sammanfattning:
De mest extrema åtgärderna bör lämna företräde åt möjligheten att helt enkelt författa ett nytt testamente. Den enda som har möjlighet att åberopa rättigheter nu är din bror, och det får till syvende och sist bli upp till honom att avgöra om han vill göra polisanmälan eller om han hellre vill skriva ett nytt testamente. Mina direkta råd till honom är följande:

1. Skriv ett nytt testamente där du följer formkraven enligt instruktionen ovan. Skriv för säkerhets skull en liten mening där du anger att det här testamentet ersätter alla tidigare. Innehållet i testamentet kan ju fortfarande vara detsamma som för 20 år sedan, se bara till att du personligen innehar det gällande testamentet (eller att det förvaras hos någon du litar på).

2. Om du vill ha tillbaks testamentet så är mitt råd att en sista gång försöka använda kommunikation för att få tillbaka ditt gamla testamente. Går inte det så bör du kontakta polisen och anmäla henne för egenmäktigt förfarande (kom dock ihåg att jag saknar fullständiga uppgifter om hur saker ligger till och kan därför inte uttala mig säkert om huruvida en anmälan kommer bli framgångsrik.

Jag hoppas att du (och din bror) fått svar på frågan. Tveka inte på att höra av er om jag varit otydlig eller om det dyker upp fler frågor.


Vänligen,

Aram ShokorRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”