Vad gör man om god man företar oönskade rättshandlingar?

2017-11-30 i God man
FRÅGA
Jag har förstått att varken en god man eller en förvaltare rent fysiskt kan tvinga en huvudman att flytta. Men vår sons gode man har utan sonens vetskap skaffat ett boende på ett gruppboende, sagt upp den dygnet runt beviljade assistansen, sagt upp hans eget hyreskontrakt och slutat ge honom matpengar.Vilket i praktiken betyder att sonen står utan sin egna bostad, utan assistans och utan pengar. Om inte vi anhöriga hjälpte honom i den här situationen med "privat" assistans o pengar o bostad så skulle ju han rent praktiskt ha tvingats att flytta. Vad är det då för vits med att säga att en god man inte kan tvinga en huvudman att flytta?Vad kan vi göra för att hjälpa vår son? Att prata med överförmyndarenheten hjälper inte, vi har redan gjort det och de tycker inte att gode mannen gjort något fel. Tillläggas bör att sonen inte har någon önskan alls att flytta.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Till att börja med är svaret delvis beroende av vad förordnandet för den gode mannen omfattar. Om förordnandet inte alls omfattar de uppgifter som du beskriver att den gode mannen har företagit, blir dessa handlingar inte alls bindande för din son, utan är ogiltiga och ska gå tillbaka. Om dessa uppgifter faktiskt omfattas av uppdraget krävs din sons samtycke för att dessa handlingar ska bli bindande, vilket jag tolkar det som att det saknas i din sons fall, 11 kap. 5 § Föräldrabalken (FB). Det är alltså inte troligt att dessa handlingar skulle vara bindande, utan de ska gå tillbaka.

Ni bör ta kontakt med överförmyndaren igen och då trycka på att er sons samtycke saknas till dessa handlingar och att de därför inte är giltiga, utan ska gå tillbaka. Med tanke på att den gode mannen har gjort sig skyldig till missbruk vid utövandet av sitt uppdrag bör den gode mannen även avskedas från sin tjänst, 11 kap. 20 § FB. Dessvärre är det även här överförmyndaren som fattar beslutet. Skulle det uppstå vidare komplikationer på grund av överförmyndaren kan ni därför begära att överförmyndarens beslut omprövas (27 § Förvaltningslagen) alternativt överklaga beslutet (22 § Förvaltningslagen).

Hoppas att ni fick hjälp med er fråga!

Vänliga hälsningar

Josefine Björling
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom God man (546)
2021-11-30 Vad kan man göra med framtidsfullmakt?
2021-11-29 Måste man få en god man om ena maken dör?
2021-11-17 Möjlighet till god man
2021-11-11 Får en god man respektive förvaltare röra mitt konto?

Alla besvarade frågor (97611)