FrågaFAMILJERÄTTBodelning24/09/2018

Vad gör man om ena maken för ut egendom ur boet under pågående skilsmässa?

Hej. Ja o min fru ligger i skilsmässa. Bodelning ej påbörjad ännu. Jag bor på annat håll tills allt är klart. Men nu är huset rensat har ja fått reda på av grannar som sett detta. Ja polisanmält detta. Får man plocka saker utan att den andra parten ej funnits med på plats när det skett? Och i mitt fall nu, va ska ja göra.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I 9 kap äktenskapsbalken finns allmänna regler om bodelning. Där framgår bland annat att bodelning vid skilsmässa ska göras med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som rådde den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes. Från den dagen och fram till att bodelningen är färdig är vardera make skyldig att redovisa för såväl sin egen egendom som för egendom denne haft hand om men som tillhör den andra maken. Redovisningsskyldigheten innebär att man ska kunna visa vad som hänt med egendomen under denna tid och t ex kunna visa upp kvitton om något köpts eller sålts. Din fru ska alltså kunna redogöra för den egendom som förts ut ur huset och hur det samlade värdet eventuellt har förändrats. Oavsett om egendom försvunnit sedan ni väckte talan om äktenskapsskillnad har du nämligen rätt till en andel beräknad på den egendom som fanns den dagen.

Vad du kan göra om du och din fru inte själva kan komma överens om hur bodelningen mellan er ska utföras är att begära att en bodelningsförrättare tar över ansvaret för att allt går rätt till (se 17 kap äktenskapsbalken för regler om bodelningsförrättare). Ansökan om bodelningsförrättare görs hos tingsrätten. Förrättaren har t ex möjlighet att få domstols hjälp att förelägga och döma ut vite till en make som inte kommer in med riktiga uppgifter till bouppteckning. Normalt sett ska makarna dela lika på kostnaden för bodelningsförrättarens arvode men om det finns skäl för en annan fördelning, t ex att den ena maken genom vårdslöshet orsakat ökade kostnader, kan bodelningsförrättaren besluta om det. I vissa fall kan domstol besluta att arvode för upp till fem timmar av bodelningsförrättarens arbete ska betalas av allmänna medel, se 17 kap 7a § äktenskapsbalken.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga. Behöver du ytterligare rådgivning är du varmt välkommen att kontakta vår telefonrådgivning (Telefon: 08-533 300 04
Öppettider: måndag–fredag kl. 10.00–16.00) eller boka tid med en av Lawlines jurister via denna länk: https://lawline.se/boka

Vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000