Vad gör man om chefen är jävig?

2021-03-27 i Förvaltningsrätt
FRÅGA
Är det en jävsituation om chefen på ett LSS boende väljer att skola in en vän (utan intervju) och väljer samtidigt att avstå från att skola in okända personer då vännen behöver jobb då hen är kortidspermiterad från sitt egna företag? Om ja jäv vad gör jag då? Vart anmäler man det?
SVAR

Hejsan, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Från omständigheterna i din fråga är det lite svårt att tolka om chefen anställt sin vän eller om det handlar om något annat förhållande. Svaret på din fråga kan bli lite annorlunda beroende på om det finns ett beslut om att anställa vännen eller inte.

Aktuella lagar

När det gäller LSS boende är det en fråga för kommuner och regioner om inte något annat avtalats med en privat part, 2 § och 17 § Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). På grund av att det är en fråga som kommunen har ansvaret för gäller Kommunallagen i det här fallet. Som utgångspunkt ska alla anställda vid kommuner var sakliga och opartiska, 1 kap. 9 § Regeringsformen (RF). Jävsbestämmelser för anställda i kommuner och regioner finns i 7 kap. 4 § Kommunallagen (KomL), vilken kopplar vidare till jävsbestämmelserna i 6 kap. 28-32 § KomL. En kommunalt anställd kan anses jävig om det av något annat skäl än ovan angivna finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet för han eller hennes opartiskhet. Den mest aktuella jävbestämmelsen i ditt fall är 6 kap. 28 § femte punkten KomL, som behandlar s.k. delikatessjäv.

Delikatessjäv

Bestämmelsen är något av en generalklausul som kan tillämpas då det finns någon annan särskild omständighet, det vill säga något mer påtagligt, som är ägnad att rubba förtroendet för opartiskhet. Sådana särskilda omständigheter som kan rubba förtroendet för en kommunalt anställd är exempelvis då en förtroendevald är uppenbar vän eller ovän med en person som omfattas av ett ärende. I ditt fall förefaller det som att det är klart att chefen är vän med personen (vännen) som omfattas av ärendet (anställningen), vilket troligen borde rubba förtroendet för chefens opartiskhet i ärendet. Chefen kan då troligen anses vara jävig utifrån omständigheterna som du tagit upp i din fråga.

Möjliga åtgärder

För att någon ska kunna överklaga något din chef har gjort i en jävig situation måste chefen fattat ett beslut som kan överklagas, t.ex. att om han anställt sin vän. Om chefen har fattat ett sådant beslut och det överklagas, borde beslutet upphävas och chefen skulle potentiellt kunna åtalas för tjänstefel enligt 20 kap. 1 § Brottsbalken.

Men även om det inte finns något direkt beslut som har varit jävligt och kan angripas borde chefen agerande anses vara osakligt och opartiskt vilket går emot, 1 kap. 9 § RF. Du skulle då kunna anmäla händelsen till Justitieombudsmannen (JO). JO har som uppgift att kontrollera Sveriges myndigheter, 13 kap. 6 § RF och vem som helst kan anmäla missförhållanden inom myndigheter till JO.

Slutsats

Med utgång från omständigheterna som du tar upp i din fråga så finner jag att det borde kunna anses vara en jävsituation. De möjliga åtgärderna är att potentiellt överklaga ett anställningsbeslut eller att du anmäler händelsen till JO.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Om du behöver ytterligare hjälp med din fråga kan du vända dig till info@lawline.se

Mvh,

Hampus Lagerquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förvaltningsrätt (685)
2021-10-15 Utgör min alzheimer tillräckliga skäl för en körkortsåterkallelse?
2021-10-10 Vart ska avvikande meningar enligt 30 § andra stycket förvaltningslagen antecknas?
2021-10-03 När börjar ett kommunalt beslut gälla/verkställas?
2021-09-29 Fråga om orosanmälan vid dopingbrott

Alla besvarade frågor (96379)