Vad gör man om betalning av skifteslikvid ej sker efter en bodelning ?

2018-01-25 i Bodelning
FRÅGA
Mitt x är skyldig att betala mig min skifteslikvid efter bodelning i samband med skilsmässa. Men vill inte göra det. Vi har ett avtal för vilket datum pengarna ska finnas på mitt konto.Om dessa inte finns där då.Är det ett avtalsbrott då? Och hur går jag tillväga sen om betalning inte sker?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur man hanterar en situation när den ena maken vägrar utge skifteslikvid regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB) samt Lag om betalningsföreläggande och handräckning.

Den make som har för mycket giftorättsgods i slutet av bodelningen ska antingen överföra egendom eller pengar, 11 kap 9 § ÄktB. Utgångspunkten är att vid överföring av pengar ska det ske genast vid bodelning. Om maken inte kan erlägga kontant betalning vid bodelningen kan maken mot någon typ av säkerhet som makarna själv väljer få anstånd med betalning. Om inget annat har avtalats har man i förarbetena sagt att anstånd med betalning inte bör vara längre än 6 månader efter bodelningen.

Om jag har uppfattat din fråga rätt så har ni avtalat om att utjämningen ska ske med pengar samt att ni har avtalat när betalning senast ska ske. Om ditt ex inte har betalat när datumet har passerat kan du vända dig till Kronofogden för hjälp med indrivningen av skulden. Du kommer nämligen ha en fordran på ditt ex vilket framgår uttryckligen av 11 kap 11 § ÄktB.

Det du gör då är att du vänder dig till Kronofogdemyndigheten och ansöker om betalningsföreläggande, 2 § lag om betalningsföreläggande och handräckning (förkortad BFL). Vad en ansökan om betalningsföreläggande ska innehålla framgår av 9-19 §§ BFL.

Du kan ansöka om betalningsföreläggande på Kronofogdemyndighetens hemsida där det finns mer information hur en ansökan görs, https://www.kronofogden.se/Ansokaombetalningsforelaggande.html .

Hoppas du blev nöjd med svaret på din fråga!

Med vänlig hälsning

Lovisa Sidén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?